Framtida energiförsörjning kräver perspektiv

Ur ett samhällstrategiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv behöver vi olika energikällor för att minimera de risker och den sårbarhet som vi har upplevt de senaste veckorna, skriver Sune Horkeby.
Ur ett samhällstrategiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv behöver vi olika energikällor för att minimera de risker och den sårbarhet som vi har upplevt de senaste veckorna, skriver Sune Horkeby.

Vårt kalla och delvis vindstilla högtryck de senaste veckorna visar ännu en gång på våra stabilitetsproblem i vårt svenska stamnät. Effektbristen skjuter dessutom elpriset i höjden. Ett exempel är att Holmen tillfälligt fick stänga ned delar av sin produktion då det blev olönsamt att producera sina varor.

Debatt 26 februari 2021 07:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ur ett samhällstrategiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv behöver vi olika energikällor för att minimera de risker och den sårbarhet som vi har upplevt de senaste veckorna. Räcker sol, vind och vatten? 

Utmaningen för att få leveranssäkerhet med fungerande systemtjänster är att tillgodose effektbehovet vid varje tillfälle, dygnet runt med rätt el-kvalitet för frekvens, spänning och rotorvinkelstabilitet. Vi behöver rotationsenergi som bara turbiner och generatorer i kraftverk kan erbjuda. Det krävs för att hålla en stabil nivå vid normaldrift samt att klara plötsliga större störningar. Det krävs en helhetssyn på energi (TWh) och tillgänglig effekt (MW). 

Sol och vind har asynkrona generatorer och är väderberoende. Vattenkraften är reglerbar men får inte byggas ut och vi behöver ett utökad reglerbehov redan vid 30 TWh vindkraft enligt Svenska Kraftnät.

Nu har Svenska Kraftnät fått medel för att öka kapaciteten i transmissionsnätet till Norrlands reglerbara vattenkraft. Det är bra men räcker inte för att lösa akuta stabilitetsproblem i vårt delvis föråldrade stamnät. 

En smart, reglerbar och balanserad miljövänlig lösning i närtid för vår region och södra Sverige är vätgasdrivna mellanstora kraftverk. En framtidslösning där vi har spetskompetens i regionens världsledande företag och universitet. Den energikrävande skogsindustrin skulle vara värdefulla partners i en sådan satsning.

Vi sprider riskerna med mindre lokala kraftverk som antingen kan fungera som viktig reservkapacitet men också senare i kontinuerlig drift när priset på vätgas blir konkurrenskraftigt. Grön vätgas kan lagra energi och kan produceras lokalt med hjälp av elektrolysörer som spjälkar vatten med fossilfri el i nära anslutning till kraftverken. Dessutom skulle denna teknologi som redan finns tillgänglig kunna ge betydande exportintäkter.

 

Det är därför viktigt att vår region i Östergötland initierar ett projekt för ett lokalt grönt vätgaskluster till exempel inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Vätgassatsningen som aktivt stöds av EU säkerställer en trygg och säker energiförsörjning till vår energislukande skogsindustri året om samt ger möjlighet att behålla vår regions framtida konkurrenskraft.                                                         

Ämnen du kan följa