Främst sätter vi trygghet och kvalitet i vården

För oss kristdemokrater är de äldres trygghet och kvalitén i vården vår främsta prioritet när vi formar vår politik och tar våra beslut.

För Kristdemokraterna i Norrköping är trygghet och kvalitet i vården av största vikt.

För Kristdemokraterna i Norrköping är trygghet och kvalitet i vården av största vikt.

Foto: Jimmy Larsson

Debatt2021-08-31 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är därför vi nationellt kämpar för en bättre samordnad vård och mer resurser till äldreomsorgen. Tillsammans med övriga oppositionspartier i riksdagen drev vi igenom ytterligare ekonomiskt tillskott till kommunerna för insatser inom äldreomsorgen. 

Här i kommunen har vi jobbat hårt för att bygga bort köerna till särskilt boende för äldre och inom LSS så att vi dagsläget så gott som uppfyllt detta mål. Det är också kvalitet och trygghet som är i fokus när vi valt att stå bakom beslutet om att tillfälligt flytta lokaliseringen av Östra Husbys hemtjänst till Timmermannen i Norrköpings stad. Den redovisning som presenterats för nämnden av tjänstemän, chefer och planerare visar på brister och risker som för oss är oacceptabla och som inte bedöms möjliga att förändra utan drastiska åtgärder. Det är då vår plikt att omedelbart reagera och reagera kraftfullt. 

Personal och verksamhet behöver en ny organisation för att säkra kompetens och kvalitet i verksamheten på Vikbolandet. Emellertid kommer beslutet kosta kommunen uppskattningsvis 2,8 miljoner per år för verksamheten och fler bilar åker fler och längre resor. Vi förstår att beslutet kan förefalla vara fel för många men vår bedömning är trots allt, tyvärr, att det är den enda vägen i nuläget för att åstadkomma den förändring som behövs. 

Men beslutet bygger på att så fort som möjligt flytta tillbaka hemtjänstkontoret till Vikbolandet. Inledningsvis till lokaler i Arkösund och så småningom tillbaka till nyrenoverade lokaler i Östra Husby, vilket är bestämt till 2023. En tillfällig flytt är just en tillfällig flytt. För oss Kristdemokrater är återflytten till Östra Husby med en trygg, stabil och kompetent organisation av högsta prioritet – med kvalitet i vården som fokus. Vi kommer alltid verka för god kvalitet i vård och omsorg.

För att ytterligare säkra kvalitet för Vikbolänningarna (liksom alla medborgare i Norrköpings kommun) vill vi stärka alla vård- och omsorgsverksamheter med mer resurser, kompetensförhöjande åtgärder och kvalitetssäkrande uppföljningar. Vi kommer fortsätta jobba för Vikbolandet och övriga kommunens äldre genom att stå trygga i vår värdegrund om god omsorg och trygga relationer.