Frågan om valfrihet genomsyrar kommunen

När kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) får kritik för sin politik bemöter hon alltid kritiken på samma sätt, skriver oppositionsrådet Christian Widlund (C) och Lina Cederlöf (C) ledamot i Utbildningsnämnden.

Om kommunen väljer att endast hänvisa IMA-elever till Bråvalla så finns inga förutsättningar för valfrihet eftersom det då endast finns en huvudman; kommunen, skriver Lina Cederlöf och Christian Widlund.

Om kommunen väljer att endast hänvisa IMA-elever till Bråvalla så finns inga förutsättningar för valfrihet eftersom det då endast finns en huvudman; kommunen, skriver Lina Cederlöf och Christian Widlund.

Foto: Privat/Susanna Beskow Norgren

Debatt2023-12-12 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Sophia Jarl: Vill Centerpartiet höja skatten" NT 5/12

  • Hävda alltid att det inte finns några förslag (för att slippa debatten)
  • Attackera alltid sin kritiker (för att flytta fokus från sakfrågan)

I en artikel i NT 5/12, är det Centerpartiets skuggbudget som Sophia Jarl riktar in sig på. När Moderaterna får kritik för att vilja avveckla det fria skolvalet inom introduktionsprogrammet individuellt alternativ (IMA) och flytta eleverna från de fristående skolorna till den kommunala skolan vid Bråvalla, så glider Jarl undan frågan och attackerar istället Centerpartiets budget.

Det är inga problem. Vi var under åtta år en del av styret i Norrköpings kommun och tog alltid ansvar för vår politik och våra beslut. Nu i opposition gör vi likadant. Vi tar ansvar för vår politik och våra förslag. 

När det gäller vår skuggbudget så är det mycket riktigt så som Sophia Jarl skriver. Vi undantar Utbildningsnämnden från generella sparkrav. Det gör vi för att vi prioriterar barn och ungas möjlighet till utveckling och utbildning. Det stämmer också att vi delvis finansierar satsningen på barn och unga genom att använda mer av det kapital som kommunen har byggt upp under ekonomiskt goda år, än vad borgerlig samverkan gör i sin budget. 

Vårt budgeterade resultat är -407 miljoner kronor istället för -367 miljoner kronor som borgerlig samverkans budget visar. Det är 40 miljoner kronor eller 0,7 procent av kommunens egna kapital och det ryms inom ramen för det som kommunen räknar som god ekonomisk hushållning. Även för kommande år följer vi den nya ekonomistyrningsmodellen. Vi ska dock inte trötta ut läsaren med att debattera detaljerade budgetteknikaliteter kring ekonomistyrningsmodellen med Sophia Jarl, via en debattartikel. Har Jarl frågor på det kan vi ta det öga mot öga. Låt oss istället diskutera sakpolitiken. 

Centerpartiet anser att barn och föräldrar ska ha möjligheten att välja mellan olika typer av skolor och huvudmän. Om kommunen väljer att endast hänvisa IMA-elever till Bråvalla så finns inga förutsättningar för valfrihet eftersom det då endast finns en huvudman; kommunen.

Det förslag som nu ligger på bordet om att flytta elever från KF utbildning och Film- och musikgymnasiet till Bråvalla innebär heller ingen besparing i sig – eftersom skolpengen per elev är lika stor oavsett om eleven går på en fristående eller kommunal skola. Skillnaden ligger i att pengar flyttas från näringslivet och idéburna organisationer till kommunen – och att valfriheten för våra IMA-elever avvecklas. Anser ni i Moderaterna att det är rätt? Är det så vi får ordning på den kommunala ekonomin?

Sedan vet vi att vi står väldigt ensamma bland de politiska partierna i kampen för att bevara och skapa små förskolor och skolor. Vi kommer dock inte ge upp den kampen. Vi ser småskalighet som en viktig utgångspunkt för att skapa trygga sammanhang för människor – inte minst för våra barn och unga. Det är en klok investering för framtiden. Precis som det är en klok investering att vara varsamma med våra mest sköra elever. För det är ju så, att om vi kan skapa goda förutsättningar för våra barn och unga idag så ökar vi deras chanser till att bli självförsörjande i framtiden. Därmed minskar vi också risken för framtida skattehöjningar. Det tycker vi i Centerpartiet är både bra och klokt.  

Vi tror, och hoppas, att vi som representanter från två borgerliga partier (Centerpartiet och Moderaterna) kan hitta varandra i den här frågan. Det vore lite märkligt annars.