Förvånande att vallöftena kan överges så drastiskt

Det vi frågar oss är, vad har Socialdemokraterna fått i förhandlingarna med Moderaterna för att så radikalt byta åsikt i helt avgörande frågor? skriver Björn Grip (V) och Marja Bergström (V).
Det vi frågar oss är, vad har Socialdemokraterna fått i förhandlingarna med Moderaterna för att så radikalt byta åsikt i helt avgörande frågor? skriver Björn Grip (V) och Marja Bergström (V).

Socialdemokraterna i Söderköping svänger…än hit och än dit

Debatt 16 maj 2023 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förra gången det infördes var hon kritisk, nu försvarar kommunalrådet Tuula Ravander (S) anställningsstoppet. 

Så inleds en stort uppslagen artikel i lokaltidningen den 12:e maj. Före valet sa hon att ett anställningsstopp bara leder till dålig arbetsmiljö, nu dribblar hon bort problemet med försämrade villkor för personalen, bland annat ökad övertid inom äldreomsorgen. 

Områden där Socialdemokraterna har gjort en helomsvängning efter valet är många. Före valet pläderade det socialdemokratiska partiet för en skattehöjning motsvarande en krona, vilket motsvarar drygt 32 miljoner kronor i ökade intäkter för kommunen. Det är av en händelse lika mycket som dagens underskott för skola och äldreomsorg. 

Före valet pläderade Tuula Ravander och hennes S-kamrater för ändrade scheman och tillitsstyrning för hemtjänstpersonalen. Idag pratar man inte längre om detta. På skolans område pläderade man för en ny skola i Albogadalen och att Broby- och Bergaskolorna skulle avvecklas. Numera har man fått acceptera moderaternas krav att de gamla skolorna ska vara kvar. Det är förmodligen i linje med vad medborgarna också tycker. Det krävs emellertid stora investeringar för att skolorna ska möta de behov som krävs i dagens undervisning.  Där blir det stopp. Oförändrad – och på sikt sänkt - skatt är huvudparollen för regeringspartnern Moderaterna. Huruvida det blir någon ny skola i Alboga, som Socialdemokraterna drivit, står också skrivet i stjärnorna. 

Det vi frågar oss är, vad har Socialdemokraterna fått i förhandlingarna med Moderaterna för att så radikalt byta åsikt i helt avgörande frågor? Vad vi kan se – ingenting, bortsett från att Tuula Ravander får vara vice ordförande i kommunstyrelsen och får kalla sig kommunalråd samt att Socialdemokraterna också har ordförandeposten i barn- och utbildningsnämnden. En nämnd som riskerar att bli nästa krisnämnd. Inom socialnämndens ansvarsområde, där Socialdemokratera tidigare haft en stark profil, har ordförandeskapet lämnats till en förhållandevis oerfaren kristdemokrat.

Det är förvånande och märkligt att vallöften så drastiskt kan överges. Att vara släpvagn till Moderaterna och ha mindre inflytande än Kristdemokraterna med tre platser i fullmäktige är knappast vad väljarna som röstat på socialdemokraterna väntat sig.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa