Lagom stora motgångar stärker oss

Livet har sina toppar och dalar. Det gäller för alla men trenden i Sverige är väldigt oroväckande när det gäller barn och ungas mående.

Debatt 17 augusti 2022 20:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En kartläggning från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att andelen unga personer som upplevt ängslan, oro eller ångest mer än fördubblats sedan 1980-talet och även i en europeisk jämförelse ligger Sverige sämre än övriga länder. Nu måste vi göra om och göra rätt. 

 

Barn och unga som växer upp idag möter en helt annan verklighet än den på exempelvis 1980-talet. Mycket skiljer men fysiskt och psykiskt är våra kroppar desamma. Kunskapen finns. Sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa är också kända. Därför är det anmärkningsvärt att inte mer görs så att alla barn och unga tidigt får lära sig mer om både fysisk och psykisk hälsa i förebyggande syfte.

 

Precis som vi lär barnen borsta tänderna innan de riskerar att få några hål borde de få lära sig vad kropp och psyke mår bra av. För att en motgång eller svacka inte ska fördjupas behövs snabba och konkreta åtgärder för att komma på rätt kurs igen. 

Barn och unga behöver inte bara kunskapen om hur man bygger upp hållbar hälsa, de behöver också redskap för att hitta den egna förmågan (empowerment) och de behöver lära sig hur de får kontroll på knepiga känslor och situationer i livet (aktiva copingstrategier). Egenmakt ger framtidstro.

 

Barn och unga behöver snabbt stöd och strategier på rätt nivå, så att lättare oro och ångest inte utvecklas till psykisk ohälsa. Därför vill liberalerna förstärka uppdraget till Barnhälsan och Ungdomsmottagningen/ Ungdomshälsan, så att deras viktiga arbete kan utvecklas. Den som får hjälp att hantera sitt mående har bättre chanser att vända en negativ trend. 

 

Liberalerna har flera förslag i denna riktning. Vi vill möjliggöra för ökad samverkan mellan elevhälsan, vårdcentralen och Barn-/Ungdomshälsan, så att ingen hamnar mellan stolarna, vilket framkommit som ett problem enligt enkätundersökningen Om Mig.  

Digitala stöd har också visat sig framgångsrika, exempelvis regionens satsning på KBT på nätet. Liberalerna vill utveckla fler liknande program om hållbar hälsa, riktat till barn och unga. Ett annat förslag är att införa utbildning av elevambassadörer i hållbar hälsa, så att de kan bidra i skolmiljön.  

Det finns som sagt mycket att göra. Lagom stora motgångar som vi klarar av går vi stärkta ifrån, som ett vaccin mot framtida svackor och motgångar. Alla är värda tilltron till den egna förmågan, men den saknas alltför ofta. Egenmakt ger framtidstro. 


 
 
 
 
 
 
Val - 2022 Östergötland

Debatt: Nyttja din värdefulla rösträtt - för demokratins skull

Nyttja din värdefulla rösträtt - för demokratins skull

Insändare: Vill få svar från regionens politiker

Vill få svar från regionens politiker
Visa fler
Läs mer!

Debatt: Ge alla barn i Östergötland en plats i idrotten

Ge alla barn i Östergötland en plats i idrotten

På Östergötlands enda 4H-gård finns lugnet tillsammans med djuren – men verksamheten saknar resurser

På Östergötlands enda 4H-gård finns lugnet tillsammans med djuren – men verksamheten saknar resurser
Visa fler
Ämnen du kan följa