Kombinera flyget med logistik på Kungsängen

Debattartikeln om Kungsängen flygplats som publicerades 5 februari 2020 var ett försök att skapa diskussion om flygplatsen. Vad hände sen?

Teknisk utveckling för fraktflyg och övrigt flyg i kombination med logistik skapar mervärde för flygplatsen, skriver Bengt Gustavsson vars skiss visar hur flyg kan bindas samman med järnväg och logistikbyggnader.

Teknisk utveckling för fraktflyg och övrigt flyg i kombination med logistik skapar mervärde för flygplatsen, skriver Bengt Gustavsson vars skiss visar hur flyg kan bindas samman med järnväg och logistikbyggnader.

Foto: Bengt Gustavsson/Planteamet

Debatt2022-01-18 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En misslyckad försäljning. Näringslivet (NT 31/12) vill bevara flyget. Se det på ett konstruktivt positivt sätt för framtiden. 

Prestige, låsning, ideologisk blockering måste läggas åt sidan. Även befriande i NT 31/12 (Norrköping airport) att nu är det slutmötat och utveckling och intäkter gäller. Ofta kvarstår hur? Det behövs ett helhetsgrepp där Ingelsta-Händelö-Kungsängen knyts ihop som en Norrled, genomfartsled. 

Starta planarbetet för Norrleden och Kungsängen i samverkan med Trafikverket, näringslivet och initierade, för att få Norrköping som ett logistikcentrum. Näringslivet reagerar om flygplatsen med kraft och Norrköping Airport likaså. Positivt. Men var är kommunen? Ge flyget en chans. 

Annars plan B. Se debatt 5/2 2020. Teknisk utveckling för fraktflyg och övrigt flyg i kombination med logistik skapar mervärde för flygplatsen. Här finns plats för cirka 15 hus, som Stadium-lagret, i samverkan med flygets krav. Flygfrakt ansluts till tåg. Lastbilar med koppling till E4, E22 och hamn. Se bild. Civil och affärsflyg kan utvecklas utan bidrag. 

Norrleden är helt avgörande om man skall lyckas med flygplatsen och all logistikhantering i Norrköping.  Tyvärr motarbetas Norrleden av kommunen. Man vet troligen inte att Norrleden har beslutats i Översiktsplaner 1990, 2006, 2009 och i trafikriktlinjer 2011. 

Detaljplaner innehåller Norrleden och finns beslutade 1982, 1998, 2001, 2004. Detaljplan 2008 med texten; Att säkerställa nödvändigt reservat för planerad Norrled. Att uppnå miljömålen inom detaljplaneområdena och Norrköping i stort, så behövs Norrleden. Norrleden innebär en avlastning av trafiken i centrala Norrköping och därmed positiva konsekvenser för bland annat luftföroreningar och trafiksäkerhet

Trafikverket skrev 2010, efter en omfattande vägutredning för Norrleden, att man ville gå vidare med en arbetsplan och projektering. Kommunen ville tyvärr annat. 2013 tas istället ett beslut i kommunen att göra Norrledens sträckning på Händelö till naturreservat. 

I kommunens Trafikstrategi 2021 står det; bygger vi ut infrastrukturen väljer fler att åka bil. Förbättrar vi för biltrafiken kommer fler resor att genomföras med bil. Förbättrar vi istället för gång, cykel och kollektivtrafik kommer fler resor ske med de trafikslagen och då bättre miljö.

I linje med den ideologin visar man utmed E4 tre omlastningsstationer för godshantering till mindre fordon, för att genomföra den sista transportsträckan för leveranser till staden.  Kommunen skriver vidare; förutsättningar för att möjliggöra leveranser med cykelbud förespråkas för att på så sätt bidra till en bättre luftmiljö

Förespråkas verkligen cykelbud? Politiker, granska trafikstrategin 2021. Ni kommer bli överraskade! Kommunen stoppar Norrleden vilket bl.a drabbar Kungsängens utveckling. Man förespråkar cykelbud i stället. Politiker, besluta om genomförande av Norrleden och Kungsängen som flyg, logistik och verksamhetsområde! Kommuninnevånare har alltför länge drabbats av försämrad miljö i staden på grund av avsaknad av Norrleden och förlorad ekonomi på Kungsängen. 

Starta planarbetet med Norrköpings framtid som ett logistikcentrum i den nordiska transporttriangeln.  För det var det kommunen en gång beslutade.  Kungsängens flyg och flygfrakt och logistikområde är avgörande i detta, i kombination med Norrleden. Våga göra om och göra rätt. Även med trafikstrategin 2021.