Förhoppningsvis kan vi nu enas om att sälja ishallen

Vi har en tilltro till att privata entreprenörer med fördel kan driva ishallsverksamhet mycket bättre än en kommun, till gagn för Valdemarsvik som helhet, skriver Jenny Elander Ek (C) och Lars Beckman (S).
Vi har en tilltro till att privata entreprenörer med fördel kan driva ishallsverksamhet mycket bättre än en kommun, till gagn för Valdemarsvik som helhet, skriver Jenny Elander Ek (C) och Lars Beckman (S).

Under ett flertalet år har en försäljning av ishallen varit aktuell. Att ishallen kostar mycket pengar står klart för alla partier i Valdemarsvik och torde vara oomtvistat.

Debatt 14 februari 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Varning för tunn is kring ishallen i Valdemarsvik" NT 6/2

Ishallen står också inför stora investeringar i närtid. Vi vill koncentrera oss på våra kärnverksamheter de kommande åren. Vi har en tilltro till att privata entreprenörer med fördel kan driva ishallsverksamhet mycket bättre än en kommun, till gagn för Valdemarsvik som helhet. 

Samtidigt ser vi att ishallen bidrar med ett utökat utbud av fritidsaktiviteter i Valdemarsvik och ett utökat kundunderlag till detaljhandel och restauranger samt sätter Valdemarsvik på kartan ur ett regionalt sammanhang. Därför vill vi överlåta ishallen med villkor om istid. För att inte bryta mot någon lagstiftning har den juridiska expertis vi tillfrågat rått oss att upphandla istid för att uppnå marknadsmässiga villkor. 

 

Det förslag till beslut som kommunfullmäktige nu har att ta ställning till är därför att gå ut och upphandla istid i ishallen. Som villkor ingår att ta över hallen och göra de investeringar som krävs. 

Det har i debatten framförts att det är fråga om en komplicerat upplägg. Men det är en komplicerad fastighet att sälja, det är inte fråga om en tomt eller en villa. Ska vi dessutom hyra istid så ingår sedvanliga hyreskontrakt med bilagor för en näringsfastighet. Det måste finnas respekt för att handlingarna blir därefter. 

Sett ur ett större sammanhang är det dock inte fråga om varken ett särskild komplicerat upplägg eller handlingar. Däremot är den politiska församlingen i Valdemarsvik inte vana vid att fatta beslut om ett helt upphandlingsunderlag och det kan bidra till uppfattningen att det är komplicerat. 

 

Det är klart att det går att förenkla en försäljning och sälja ishallen utan villkor om istid. Därmed kan hyreskontrakt och interrimsvillkor undvikas men då kan inte istid för föreningar och allmänheten garanteras. Vi har ändå tyckt att det är viktigt att göra just detta under överskådlig tid. 

 

Det har vidare framförts en oro för att förslaget till beslut skulle strida mot lag. Denna oro har förstärkts av en  granskningsrapport som revisionen lagt på kommunstyrelsens bord. Vi ska inte föregå kommunstyrelsens svar men konstaterar att revisionen inte drar samma slutsats som den expertis som kommunen har konsulterat för att hjälpa till med försäljningen. En expertis som har omfattande erfarenhet av upphandling, förvaltningsprocess och unionsrätt. 

Det vore beklagligt om granskningsrapporten bidragit till att sprida missuppfattningar om lagligheten av de förslag till beslut kommunstyrelsen lägger fram för kommunfullmäktige. Vi noterar även att spridda delar ur det underlag som den juridiska expertisen tagit fram sprids på bland annat sociala medier tagna ur sitt sammanhang. Vi ber att de som vill ta del av underlaget tar del av det i sin helhet, istället för lösryckta citat.

 

Det finns förmodligen inget ärende i kommunens historia som är lika granskat av både upphandlings- och fastighetsjuridisk expertis och det är dessa som på uppdrag av oss tagit fram alla handlingar. Vi förlitar oss på att denna expertis har rätt i sina bedömningar. 

Oaktat detta så har vi nu kompletterat ärendet med ytterligare underlag, förklaringar och tillställt oppositionen ytterligare möjlighet att ställa frågor till förvaltning och juridisk expertis utöver vad som redan erbjudits. Förhoppningsvis kan vi nu fatta ett enhälligt beslut om försäljning. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa