Företagspolitiken i Östergötland behöver förnyas

Den 6 maj väljer Moderaterna i Östergötland ny länsförbundsordförande. Niklas Borg, gruppledare för Moderaterna i Linköping och kommunalråd är valberedningens förslag.

Debatt 25 april 2023 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna har historiskt sett varit företagarnas parti. Enligt SVT:s valundersökning röstade 26 procent av landets företagare på Moderaterna i valet 2022 och därmed är Moderaterna fortsatt det största partiet bland gruppen. Det är självklart ett gott betyg, men det blir dock dystrare när vi ser hur förtroendet har sjunkit drastiskt de senaste åren. Att var fjärde företagare röstar på oss är bra, men absolut inte tillräckligt. Som både egenföretagare och moderat politiker är det här en fråga jag prioriterar högt.

 

Sveriges välstånd bygger på att vi har ett livskraftigt näringsliv. Det är företagen som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Idag finns det över 1,2 miljoner företag i Sverige. 

De senaste åren har de svenska företagen snarare beskattats istället för att uppskattas. Höga skatter, långa tillståndsprocesser och en snårig byråkrati har satt käppar i hjulet för innovation och tillväxt. Med den nya borgerliga regeringen ska vi se till att ersätta skenande elpriser, härjande stöldligor och motståndet mot privata välfärdsentreprenörer med en företagarvänlig politik som varje dag uppskattar det jobb som Sveriges företagare lägger ner. 

 

Men ord behöver bli till handling. Min vision om jag får förtroendet att leda Moderaterna i Östergötland är att inleda ett förnyelsearbete inom företagspolitiken. De kommande åren kommer vi att ge oss ut i hela Östergötland för att träffa startups, dagligvaruhandeln och lantbrukare. Det är företagare som bygger Östergötland och Sverige starkt. Regeringen har ett stort arbete att göra, vi vill därför: 

 

  • Ta bort en tredjedel av företagens administrationskostnader och en tredjedel av regelkrånglet
  • Kraftigt sänka anställningskostnaderna för den som anställer nyanlända, unga och långtidsarbetslösa
  • Stärka drivkrafterna för investeringar, forskning och entreprenörskap, genom lägre skatter på företagande
  • Korta myndigheternas handläggningstider genom en bortre tidsgräns
  • Ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga brott mot företag

 

Det måste bli enklare, billigare och mer lönsamt att driva företag. Utan företag stannar Sverige. Men även i våra östgötska kommuner finns det mycket att göra för ett bättre företagsklimat. Moderaterna är med och styr 9 av Östergötlands 13 kommuner och där ska det vara en självklarhet att:

  • Jobba med serviceinriktad myndighetsutövning för tillstånd och tillsyn.
  • Föra en tät dialog med det lokala näringslivet och säkerställa en positiv attityd från tjänstepersoner och politiker.
  • Se till att tillgången på verksamhetsmark för etableringar och expansion är god.
  • Uppmärksamma och arbeta för ökad trygghet och säkerhet för företagen och deras anställda.

Vår förväntan på att regeringen förverkligar den moderata företagarpolitken är hög. Så länge ska vi göra allt som står i vår makt för att Östergötland ska bli Sveriges bästa region att driva företag i.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa