Företagslandet Sverige lever alltmer på gamla meriter

Sverige är ett av världens bästa länder. Svenska företag har skapats, växt, anställt fler och en del har till och med blivit globala.

En del av företagen har nyss startat medan andra har drivits i generationer. En del är lönsamma, andra går med förlust. Små företag finns i hela landet, varken landsbygd eller storstad skulle klara sig utan dem, skriver Frida Boklund och Fredrik Östbom från Företagarna.

En del av företagen har nyss startat medan andra har drivits i generationer. En del är lönsamma, andra går med förlust. Små företag finns i hela landet, varken landsbygd eller storstad skulle klara sig utan dem, skriver Frida Boklund och Fredrik Östbom från Företagarna.

Foto: Bertil Ericson / TT

Debatt2022-05-31 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan 1990 har fyra av fem nya jobb skapats i små och medelstora företag. 

Samtidigt halkar Sverige efter som företagsnation och att vi allt oftare lever på gamla meriter. Utifrån en mängd parametrar som indikerar ett lands konkurrenskraft kan vi se att Sverige nu har fallit från toppen och hamnar runt snittet av OECD-länderna. 

Antalet utmaningar vi står inför bara ökar. Det är krig i vårt närområde, klimatkrisen är akut, brottslighet och otrygghet har tillåtits breda ut sig i landet och vi ser ett utanförskap som har cementerats när omkring 800 000 människor saknar självförsörjning. 

Därför presenterar vi nu de viktigaste förslagen för att få ett bättre företagsklimat. Om vi ska få fler jobb måste kostnaden att anställa vara låg. I plattformen ”106 förslag för ett företagsklimat för framtiden” lyfts tre prioriterade områden:

*Minskad beskattning av företag och företagande 

*Minskad regelbörda 

*Sänkta kostnader att anställa och ökad tillgång till kompetent arbetskraft 

Bilderna av ett företag är många, men hur ser företagandet i Sverige ut egentligen? Totalt arbetar två miljoner svenskar i företag med färre än 50 anställda. Den vanligaste företagsformen i Sverige är familjeföretaget. 

En del av företagen har nyss startat medan andra har drivits i generationer. En del är lönsamma, andra går med förlust. Små företag finns i hela landet, varken landsbygd eller storstad skulle klara sig utan dem.

 Ett bättre företagsklimat innebär fler jobb och mer pengar till välfärden. På kommunal nivå står småföretagen för den största andelen av skatteintäkterna i hela 189 av Sveriges 290 kommuner. Därför är det egentligen självklart att företagare uppger de traditionella välfärdsfrågorna som viktigast: vård och omsorg, skola och utbildning, tätt följt av lag och ordning. 

Samspelet mellan företag och offentlig verksamhet måste bygga på en samsyn om att skattepengar används till rätt saker och att staten, regionerna och kommunerna inte tar ut mer skatt än vad som verkligen behövs. Som finansiärer av välfärden är företagarna i Östergötland genuint oroade för hur välfärdstjänsterna sköts och kommer medborgarna till del. 

Vi uppmanar politikerna i Östergötland att lyssna noga: de som finansierar varje nytt löfte – vare sig det är ökade försvarsanslag eller högre a-kassa – tappar alltmer tilliten för er förmåga att hantera pengarna på ett ansvarsfullt sätt. Förtroende förtjänas i teskedar och förverkas i hinkar, och den nuvarande situationen kommer ta tid och hängivet arbete att vända på. När vi i höst går till val måste därför ett bra företagsklimat vara högprioriterat.