Förenen er och bygg nya stambanan själva

Valsegern för högeralliansen innebär att Nya stambanan Stockholm-Jönköping-Göteborg/Malmö aldrig byggs, eftersom partierna där är emot höghastighetsjärnväg.

För att få nya stambanan byggd borde kommunerna efter den förena sig, strunta i staten, bygga själva på lån från EU och få en vinstgivande järnväg, skriver Hans Sternlycke.

För att få nya stambanan byggd borde kommunerna efter den förena sig, strunta i staten, bygga själva på lån från EU och få en vinstgivande järnväg, skriver Hans Sternlycke.

Foto: Trafikverket

Debatt2022-09-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kanske är det ingen förlust. Som den föreslås i långtidsplanen blir den extremt dyr, inte färdig förrän 2045, får för få resande och är olönsam.

Annars hade då jämnare hastighet på gamla stambanorna gjort att kapaciteten tredubblats på dem och möjliggjort fler pendel- och godståg. Det hade varit snabbaste sättet att avhjälpa järnvägens svåra kapacitetsbrist.

Skanskas alternativ med bana på bro, med äkta höghastighet och möjlig byggtid inklusive planering på sex år med två elementfabriker har inte övervägts, bara Trafikverkets 100 miljarder kronor dyrare förslag med banor på mark med högre underhållskostnad och begränsad hastighet till högst 250 kilometer i timmen på två av de tre beslutade delsträckorna Göteborg-Borås och Järna-Linköping, detta trots att priset bantats genom att slopa stationer och att lägga andra externt, utanför stadscentra.

Det sparandet ger få resande och mest ändpunktstrafik. Halva reseunderlaget kommer under vägen. Externt stationsläge gör att inte så många får nytta av järnvägen och att den inte kan konkurrera med att ta bilen, om man också måste resa kollektivt dit.

För att få nya stambanan byggd borde kommunerna efter den förena sig, strunta i staten, bygga själva på lån från EU och få en vinstgivande järnväg, precis som kommunerna efter Skagerrakbanan mellan Göteborg och Oslo. Den banan skall vara färdig 2028, klara 400 kilometer i timmen och en timmes restid för direkttåg men också ha regionaltåg med stopp i varje kommuncenter. 

Den kostar 100 miljarder kronor för 30 mil inklusive en förlängning av Bohusbanan till Norge över Idefjorden för godstrafikens skull. Banan blir så lönsam att den beräknas vara återbetald på tolv år med vanliga biljettavgifter.

Underlaget är inte mindre på Nya stambanan. SJ beräknar att den skulle få 12-15 miljoner resande om året. Banan bör byggas av ett projektbolag (som i Finland) utan Trafikverkets inblandning. Man saknar kompetenta och dess trafikanalysmodeller är missvisande. Avgörande för lönsamheten är kort byggtid, stort reseunderlag genom snabba resor och stopp i alla kommuncentra.