Förebyggande insatser behövs för ökad trygghet

Under våren fattade en enig Socialnämnd beslut om att inleda en ny, uppsökande verksamhet i socialkontorets regi, särskilt riktad mot de unga i Norrköpings utsatta områden.

Maria Sayeler Behnam (S) och Monica Holtstad (L).

Maria Sayeler Behnam (S) och Monica Holtstad (L).

Foto: Susanna Beskow/Rikard W Larsson

Debatt2021-07-13 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Insatsen syftar till att förhindra brottslig och liknande typer av normbrytande beteende hos unga, och är ett viktigt steg för att göra socialkontoret tillgängligt för fler kommuninvånare i Norrköping. De första tre åren finansieras verksamheten genom riktade statsbidrag, men vid offentliggörandet av kommunens budget för 2021 presenterade Kvartetten också en plan för långsiktig finansiering även efter att stadsbidragssatsningen avslutats.

Samverkan är ofta en framgångsfaktor vid förebyggande insatser, och socialkontorets nya uppsökande verksamhet integreras därför med arbete som sker hos andra myndigheter, ideella organisationer, föreningar men även andra verksamheter inom kommunen. Idag finns bland annat en framgångsrik samverkansform där skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) deltar. Socialkontoret går nu in och förstärker koordineringen av SSPF eftersom vi tror att det på längre sikt kommer kunna stärka den uppsökande verksamheten. 

Vidare förstärker socialkontoret nu också insatserna med särskilt kvalificerade kontaktpersoner för unga för att stötta människor som är lever i destruktiva miljöer och är i behov av extra stöd. En särskild kvalificerad kontaktperson är ett slags mentorskap och kan besluta om bistånd för ungdomar med hög risk för missbruk och kriminalitet. Kvartetten anser att det är viktigt att socialnämnden prioriterar förebyggande insatser, och de kvalificerade kontaktpersonerna stöttar inte bara den unga utan även föräldrarna. På längre sikt ser vi att denna typ av stöttande funktioner inom socialförvaltningen både förebygger placeringar eller tvångsmedel och ökar den generella tryggheten i samhället.

Vi tror också att de bästa förebyggande insatserna behövs i ung ålder. Därför ser vi det som givet att satsa en stor del av våra gemensamma resurser på barn och unga. Vi är väl medvetna om att ovan nämnda insatser inte är tillräckliga för att skydda alla Norrköpings unga från destruktiva miljöer, men det är en bra början. Vi kommer att fortsätta arbeta offensivt med dessa viktiga frågor och bjuder in hela samhället för att samverka för förbyggande insatser.