Förbjud industrifisket i Östersjön helt och hållet

Trots massiv kritik från forskare, fiskare och kommuner längs hela kusten vägrar regeringen förbjuda de enorma industritrålarna på svenska vatten.

Strömmingen är själva hörnstenen i Östersjöns ekosystem, utan den rubbas balansen och hela ekosystemet tippar. Nu är det en kamp mot klockan om fiskbestånden och hela havet ska räddas, skriver Rebecka Le Moine.

Strömmingen är själva hörnstenen i Östersjöns ekosystem, utan den rubbas balansen och hela ekosystemet tippar. Nu är det en kamp mot klockan om fiskbestånden och hela havet ska räddas, skriver Rebecka Le Moine.

Foto: Viktor Löfgren/Leif R Jansson TT

Debatt2023-06-18 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Forskare har kallat politikens hantering av strömmingen för ett ”utrotningsexperiment” och småskaliga fiskare längs hela Östersjökusten larmar om att fisken är slut.  Men ändå tillåts det industriella trålfisket istället att öka ytterligare under 2023 i Östersjön. Ansvarig minister, landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), duckar och skyller på EU.

Under alldeles för lång tid har de stora industritrålarna tillåtits att ta upp enorma mängder strömming och sill ur havet. 90 procent av fisken som fångas äts inte av människor utan går till djurindustrin. Miljöpartiet har i åratal tryckt på för att minska fisketrycket och förbjuda industritrålarna. Men trots alla varningar från forskarna och nödrop från kustfiskarna fortsätter regeringen med skygglapparna på.

Strömmingen är själva hörnstenen i Östersjöns ekosystem, utan den rubbas balansen och hela ekosystemet tippar. Nu är det en kamp mot klockan om fiskbestånden och hela havet ska räddas. Klimatförändringarna, miljögifter och övergödning utgör redan en extrem press på havet, och överfisket spelar en helt central roll. Torsken har kollapsat, ålen är snart utrotad och minskningen av strömming uppgår till 80 procent på bara 30 år.

Regeringen verkar tro att den kan förhandla med verkligheten, att fiskbestånden ska anpassa sig efter urvattnade politiska kompromisser. Men vill vi lämna över ett livlöst och utarmat hav till våra barn, eller ett levande hav med strömming, sill, torsk, ål och gädda? Miljöpartiet vägrar att ge upp kampen för ett levande hav och kräver att regeringen vidtar konkreta åtgärder nu: 

1. Minska sill- och strömmingskvoterna kraftigt för hela Östersjön. Fisk struntar i nationsgränser, därför måste fisketrycket minska även utanför Sveriges gräns.

2. Flytta ut trålgränsen längs hela ostkusten. Ett totalt stopp för trålfiske nära kusterna är det som krävs för att skydda bestånden och vända utvecklingen - inte ett experiment i några få områden som regeringen vill.

3. Återinför förbudet mot industrifiske. Industriellt fiske var tidigare förbjudet i Östersjön, för att bestånden var i för dåligt skick, detta måste omgående återinföras.

4. Stoppa slakten av havsmiljöarbetet. Regeringens nedskärningar av havsmiljöarbetet och miljöövervakningen måste stoppas. Miljöpartiet vill istället se kraftfullt ökade satsningar.

5. Inrätta en havsmiljölag och lägg fram övriga förslag för havsmiljön från miljömålsberedningens betänkande Havet och människan. Trots att alla riksdagspartier varit eniga har regeringen inte aviserat några planer på inrättandet av en havsmiljölag.

Haven och de marina arterna kommer inte att återhämta sig om inte omfattande åtgärder vidtas omgående. Regeringen har nu alla möjligheter att förhindra industrifiske på svenska vatten och agera för bredare åtgärder som ordförandeland i EU istället för att skylla ifrån sig.