Omprioriteringen av skolorna kommer att gynna oss alla!

Styret i vår stad presenterade nyligen en åtgärd som planeras vidtas under kommande år.

I dag har Norrköping runt 1400 stycken tomma skolplatser, vilket är ett enormt slöseri med resurser samtidigt som skolorna har stora problem, skriver Eva Matys från Moderata ungdomsförbundet.

I dag har Norrköping runt 1400 stycken tomma skolplatser, vilket är ett enormt slöseri med resurser samtidigt som skolorna har stora problem, skriver Eva Matys från Moderata ungdomsförbundet.

Foto: David Hagström

Debatt2023-06-29 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En omprioritering av stadens skolor, i form av att stänga en mindre del av grundskolorna och förskolorna i kommunen. Det är ett viktigt beslut som klubbats igenom, som i slutändan kommer vara till fördel för framförallt stadens elever, men även Norrköping i stort.
I dag har Norrköping runt 1400 tomma skolplatser, vilket är ett enormt slöseri med resurser samtidigt som skolorna har stora problem. Att dessa skolor inte fyller upp sina platser med elever innebär dessvärre en stor förlust för hela kommunen och staden. Just nu går det åt ett stort antal lokaler till dessa verksamheter som man skulle kunna utnyttja på ett effektivare sätt som skulle gynna hela Norrköping med dess invånare.

Här behövs också en förståelse för att vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge just nu och då är det här ineffektiva sättet att hantera stadens skolor ett hinder för stadens ekonomi. Genom detta beslut kommer man på samma sätt kunna få ut mer av utbildningsverksamheten i Norrköping, samtidigt som eleverna kommer kunna prioriteras minst lika bra. Vi vill ju självklart ha en stad där vi kan främja flera faktorer!

Det är däremot många som hävdar att eleverna kommer bli lidande i detta. Men man ska här vara medveten om att denna förändring ger möjligheterna till att ge elever vad de behöver – fler behöriga lärare samt specialpedagoger. Det här perspektivet borde lyftas mycket mer eftersom rätt anpassning för eleverna är A och O i deras utbildning.

Det kommer absolut vara en omställning för somliga att behöva byta skola eller förskola. Men som det ser ut idag med dels det fria skolvalet, samt närhetsprincipen, tror jag att det kommer bli en trygg och säker övergång, samtidigt som Norrköping fortsätter att utvecklas!