Fokus på skolan, äldreomsorgen och sociala frågor

Vi presenterar en stark budget med tydligt fokus på skolan, omsorgen och trygghet, skriver Kvartettens fyra kommunalråden inför beslutet om tiläggsbudgeten i kommunfullmäktige den 25 oktober.

Trots att vi fortsatt ser ett behov av att hålla i kommunens pengar kan vi göra en del positiva justeringar, skriver Karin Jonsson (C), Olle Vikmång (S), Reidar Svedahl (L) och Eva-Britt Sjöberg (KD).

Trots att vi fortsatt ser ett behov av att hålla i kommunens pengar kan vi göra en del positiva justeringar, skriver Karin Jonsson (C), Olle Vikmång (S), Reidar Svedahl (L) och Eva-Britt Sjöberg (KD).

Foto: Öst Media

Debatt2021-10-19 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kvartetten har presenterat tilläggsbudgeten för 2022. Den innehåller förstärkningar av verksamheten med 35 miljoner och ytterligare 90 miljoner för att kunna göra nödvändiga investeringar på ett ansvarfullt sätt. Under 2022 innebär det ett tydligt fokus på äldreomsorg, sociala frågor och skolan. Dessutom avsätter vi medel för att klara framtida investeringar.

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om budget för 2022 där vi lade fast en fortsatt prioritering av skolan trots en stor osäkerhet om ekonomin. Trots att vi fortsatt ser ett behov av att hålla i kommunens pengar kan vi göra en del positiva justeringar. 

Konkret innebär det att vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 25 miljoner kronor. Därmed kan vi också fullt ut nyttja de statliga medel som finns för kvalitetshöjande insatser. Just nu pågår rekryteringen av sammanlagt 45 undersköterskor och specialister inom omsorgen. Med det nya tillskottet kan vi fortsätta det arbetet och dessutom ytterligare stärka kvaliteten i omsorgen. Vi kommer bland annat skapa förutsättningar för ett mer aktivt och arbetsplatsnära ledarskap.

De senaste åren har Kvartetten arbetat för att bygga bort köerna till både särskilt boende och LSS. Det har skett genom att vi byggt nya boenden som ersatt befintliga och genom renoveringar. Det betyder att de allra flesta boenden vi har är toppmoderna, men framförallt betyder det att det finns plats när behovet uppstår hos den enskilde. Med de satsningar vi nu gör ger vi bra förutsättningar för att kvaliteten ska stärkas ytterligare.

Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd är fortsatt positiv. Vi har de senaste åren kunnat omfördela pengar till både vuxenutbildning och insatser för att få människor i jobb och studier, och till nästa år fördubblar vi antalet feriejobb. Nu föreslår Kvartetten även en omfördelning av ytterligare 10 miljoner kronor till socialnämnden för att göra en större trygghetssatsning.

Socialnämnden tar idag ett stort ansvar för social trygghet. Nu gör vi det möjligt att utveckla vårt stöd till boende och rehabiliterande insatser. Genom att ge människor ett eget boende och en fast trygg punkt ökar förutsättningarna och mottagligheten för att ta emot stöd och genomföra en behandling. Modellen har provats exempelvis i Helsingborg, med mycket goda erfarenheter. Vi hoppas att reformen ska leda till minskat missbruk av alkohol och narkotika, och därmed också slå undan grogrunden för en del av den kriminalitet och otrygghet som skapas kring beroende och narkotikahandel.

Kvartettens budget handlar om att ta ansvar för framtiden. Vi vill säkra finansiering för de stora behov av investeringar som kommunen står inför. Norrköping växer både i staden och på landsbygden, det ställer krav på nya förskolor och skolor, äldreomsorg, miljösatsningar, infrastruktur och inte minst Ostlänken. Det möter vi genom att återställa kommunens överskottsmål och avsätta ytterligare 90 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att minska kommunens lånebehov och över tid ge mer resurser till verksamhet. 

Trots pandemin och den ekonomiska osäkerheten den medfört presenterar vi en stark budget med tydligt fokus på skolan, omsorgen och trygghet, samtidigt som vi tar ansvar för investeringsbehovet.