Sophia Jarl: Vi har inte samlat oss runt ett beslut än

Per-Olov Strandberg, ordförande, för intresseföreningen Rättvisa vindar skriver i en insändare att föreningen hoppas på att ”Moderaterna ska inse vikten av att behålla möjligheten till en flygplats i Norrköping”.

Debatt 10 januari 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Flygplatsen är viktigare än vindkraften" NT 6/1

Jag har respekt för att RVNO vill skapa opinion mot vindkraftsetableringen men att försöka hitta en konfliktyta på det här sättet ställer jag mig lite frågande till. 

Låt mig återigen vara tydlig med att det är vi som i praktisk handling agerat för att Norrköpings flygplats ska vara en del av den kommunala infrastrukturen. I samband med att Kvartetten drev på för att sälja flygplatsen och till en början även lova bort stora markareal var det vi som problematiserade kring vad en eventuell markförsäljning kan få för konsekvenser för flygplatsen framåt och vad ett icke kommunalt majoritetsägande kan leda till. 

Resultatet av vårt arbete blev en bibehållen kommunal flygplats precis så som vi vill ha det i framtiden: vi utvecklar gärna flygplatsen med andra aktörer men kommer inte bidra till att skattebetalarnas tillgång till en flygplats äventyras. Med detta sagt; flygplatsen kommer inte vara hotad i en borgerligt styrd kommun. 

 

Låt mig nu komma tillbaka till vindkraften. Det har nu flera gånger förekommit olika argument runt Moderaterna som försök till att vi offentligt ska ta ställning för- eller mot Holmens vindkraftsplaner. Jag förstår att sådana försök kan komma att fortsätta för att det är allas rätt att avkräva förtroendevalda ett svar. 

 

Vi har redan från början sagt att etableringen är en komplex historia där vår ambition är att ta hänsyn till väldigt många fler perspektiv än det länsstyrelsen bedömer. Några av dessa har jag ett flertal gånger synliggjort; det handlar bland annat om Holmens rätt att exploatera sin mark, om negativ eller positiv påverkan på företag och arbetstillfällen i aktuellt område, om fastighetsvärden för företag och enskilda i utsatt område och även skattebetalarnas intresse av området som till exempel rekreation samt att äganderätten går åt två håll och miljöbalkens syn på just detta. 

 

Det här innebär att vi följer den offentliga debatten noga men att oavsett vad som i dagsläget sägs om Moderaternas ställningstagande så är fakta att vi inte har samlat oss runt ett beslut ännu. Det ska inte ses som att vi försöker flyga under radarn – tvärtom – det handlar om att samla så mycket fakta att vi i slutänden kan meddela ett välgrundat beslut, som håller över tid och som baseras på fler aspekter än det som är lagstyrt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa