Fler borde uppmärksammas med minnesgåva

Har du varit anställd länge och fått en guldklocka eller annan minnesgåva av din arbetsgivare?

Vänsterpartiet Söderköping vill att de med sysselsättning inom daglig verksamhet också ska uppmärksammas med minnesgåvor.

Vänsterpartiet Söderköping vill att de med sysselsättning inom daglig verksamhet också ska uppmärksammas med minnesgåvor.

Foto: Linnea Lind

Debatt2021-08-28 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bra! Att visa uppskattning för personal som varit anställda länge är en fin tradition som finns hos såväl privata som offentliga arbetsgivare. Det finns också i Söderköpings kommun, där mångårigt anställda får en minnesgåva och ett formellt tack från kommunen. Detsamma gäller för politiker som varit engagerade länge, de uppmärksammas också på samma sätt.

Men en stor grupp exkluderas idag, nämligen alla de som har sin sysselsättning i daglig verksamhet. De som deltar i daglig verksamhet har inget formellt anställningsförhållande men verksamheten ska efterlikna ordinarie arbetsmarknad i den mån det går och ska bidra till målet om full delaktighet och jämlika levnadsvillkor. Idag har ett sextiotal personer sin sysselsättning i daglig verksamhet i Söderköping och är verksamma i olika verksamheter såsom ex trädgård och service, kommunens cafeteria osv. Här finns personer som plikttroget och med stort engagemang går till sin dagliga verksamhet inte sällan under många år. Varför ska dessa personers insats inte bekräftas och lyftas fram med ett tack och en minnesgåva?

Vänsterpartiet föreslår nu att den här orättvisan rättas till och att de som deltagit i daglig verksamhet efter lämplig tid uppmärksammas och erbjuds en minnesgåva på liknande sätt som kommunens anställda. För oss är det här ingen svår fråga, men den politiska majoriteten tvekar. När motionen var uppe i kommunstyrelsen valde man att backa från bifall för att istället återremittera med hänvisning till att förslaget ”kan vara budgetpåverkande”.

Det är ett dåligt argument, men om man nu oroar sig för kostnaden så har vi ett förslag till majoriteten: ta bort minnesgåvan till oss politiker och inkludera daglig verksamhet istället. Så! Nu är problemet, som inte finns, löst. Nu är det bara att säga ja.