Finspångs kommun behöver ta näringslivet på allvar

Tillväxt behöver investeringar och handlingskraft och det är något vi inte ser mycket av, skriver representanter för Företagarna och LRF i Finspång.
Tillväxt behöver investeringar och handlingskraft och det är något vi inte ser mycket av, skriver representanter för Företagarna och LRF i Finspång.

Finspång – en av Sveriges bästa platser för livet. Men är det rätt plats för lönsamt företagande och lantbruk?

Debatt 22 februari 2022 07:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Finspång är en underbar liten ort med vacker natur, härliga människor och över 2 300 småföretagare. Finspång är faktiskt svensk industris vagga. Det är en ort med en lång historia av entreprenörskap och företagande inom ett flertal industrier, serviceområden och lantbruk.

 

Finspång är också ambitiöst och vill växa med sin vision 30/35, en tillväxt med ca 10 000 medborgare till år 2035. Tillväxt ger skattepengar och möjligheter till att bygga de bästa skolorna och bostäderna, samt att måna om natur och miljö vilket i sin tur ger ytterligare tillväxt. Med andra ord, tillväxt är bra för alla i kommunen! 

Men tillväxt behöver investeringar och handlingskraft och det är något vi inte ser mycket av. Tillväxt behöver fler bostäder, uppskattade skolor, bra transportförbindelser och en attraktiv plats för företagare. Kommunen och näringslivet har startat en ekonomisk förening som heter Tillväxt Finspång, Men Tillväxt Finspång har ännu inte givits mandat att driva frågorna som en näringslivsavdelning kan göra.

 

Företagarna Finspång har bjudit in till samtal med både kommunens högsta tjänstemän och med dom politiska partierna för att lyssna och förklara problembilden ute i vardagen för oss företagare. Alla är överens om att visionen 30/35 är möjlig. 

Men där tar det sedan stopp känner vi. Våra medlemmar möts av byråkrati, långa väntetider och ett myndighetsutövande som verkar mer som en broms än ett steg närmare målet. Det måste till en attitydförändring om vad näringslivet betyder för en ort som Finspång. Vi behöver att man tar företagandet på allvar och skapar förutsättningar för oss på lång sikt. 

 

Vi från dom gröna näringarna i Finspång behöver också känna att kommunen står upp för landsbygden och inte tar den för givet. Lantbruket må vara en liten del av näringslivet med desto viktigare att värna det som finns. Finspångs attraktionskraft bygger ju i månt och mycket på att vi har en vacker natur. Det i sin tur kräver ett aktivt jordbruk. Finspång har ingen mark att bygga på och då måste man lobba för det. Vi känner att man måste ta upp strandskyddet för diskussion eftersom det attraherar människor att vilja bygga vid vattnet.

  

Företag och dom gröna näringarna i Finspång står idag för över 51 procent av Finspångs kommuns skatteintäkter. Då menar vi att det är viktigt att företagare och lantbrukare åtminstone kan få bli bra bemötta, istället för att kommunen ska tycka att vi är jobbiga som vill något med våra verksamheter. 

Och vi undrar hur långt kommunen egentligen har kommit med sina planer idag? Har kommunen lyckats växa de senaste åren? Vem i kommunen jobbar långsiktigt att ta fram allt detta som är beslutat? Vi känner att det saknas tydlig fördelning på detta område och med bara 13 år kvar att förverkliga visionen är det viktigt med förändring nu. 13 korta år för att bygga ut skolor, skapa nya bostäder, attrahera nya invånare, locka fler företag samt att göra det lättare för oss som är på orten att fortsätta verka.

 

Vi företagare investerar, skapar nya arbetstillfällen, sysselsättning åt dem som inte har och medverkar till en stark ekonomisk tillväxt såväl lokalt som nationellt och internationellt. Det sätter Finspång på kartan. Och vi vill göra det tillsammans med kommunen, men då måste vi ha samma syn på problemen för att det ska bli enklare att driva företag i Finspång.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa