Finspång måste få behålla den offentliga vårdcentralen

När det nu planeras en ny privat vårdcentral i Finspång innebär det att den regiondrivna vården är hotad.

Vänsterpartiet har en rad förslag för att stärka och säkra att alla medborgare ska ha tillgång till en offentlig vård som baseras på befolkningens behov, skriver Emil Broberg och Lilibet Gustafsson.

Vänsterpartiet har en rad förslag för att stärka och säkra att alla medborgare ska ha tillgång till en offentlig vård som baseras på befolkningens behov, skriver Emil Broberg och Lilibet Gustafsson.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2022-05-29 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I alla fall om socialdemokraterna och de andra partierna fortsätter med samma politik som de fört de senaste åren. Där går privata företags intressen före medborgarnas behov av en bra och välfungerande sjukvård.

Situationen i Finspång påminner mycket om hur det gick till när man valde att stänga ner den offentliga vårdcentralen i Söderköping. Där etablerade sig ett privat företag med en vårdcentral. Genom en aggressiv och mycket tvivelaktig marknadsföring lockade de en del medborgare att byta från regionens vårdcentral till den privata vårdcentralen.

Detta gjorde att resurser drogs bort från den offentliga vården och gick till den privata. Då den offentliga vården hade anpassat verksamheten till hela Söderköpings behov var det svårt att hålla de ekonomiska ramarna. Detta gjorde att de styrande i regionen valde att stänga vårdcentralen och låta det privata företaget ta över all primärvård i kommunen. Detta trots att det var en tydlig majoritet som valt att de ville ha den offentliga vårdcentralen.

Nu ser vi i Vänsterpartiet med stor oro på situationen i Finspång. När vi frågar de styrande om de kommer låta samma sak hända i Finspång får vi inga tydliga svar eller att de visar på några tecken på vilja att agera kraftfullt. Det gör att det finns fog för vår oro.

Trots att Socialdemokraterna styrt landet denna mandatperiod har de inte lyft ett finger på nationell nivå för att förändra detta. Vi kan inte heller se att man i Östergötland gjort någonting för att förhindra eller försvåra denna utveckling. Det är detta som gör att vi befinner oss i denna svåra situation nu.

Vänsterpartiet har en rad förslag för att stärka och säkra att alla medborgare ska ha tillgång till en offentlig vård som baseras på befolkningens behov.

Vi vill ändra den nationella lagstiftningen. Det måste vara varje region själv som ska avgöra hur sjukvården ska bedrivas och av vem. Vänsterpartiet vill också sätta stopp för vinstdrivande företag inom skattefinansierad verksamhet.

I väntan på att den nationella lagstiftningen ändras vill vi att Region Östergötland ska garantera att det ska finnas en offentlig vårdcentral i varje kommun. Ingen ska tvingas till privat driven sjukvård.

Vi vill kraftigt reglera de privata företagens möjlighet till aggressiv marknadsföring. Marknadsföring ska inte heller få riktas till utvalda grupper för att kunna ”plocka russinen” ur kakan.

Vi vill höja de grundläggande kraven på varje vårdcentral. Vi har under åren sett hur de andra partierna sänkt kraven på till exempel antal läkare för att underlätta för privata företag att etablera sig.

Sedan ska vi också se till att regionen blir en attraktiv arbetsgivare där fler vill jobba. Våra vårdcentraler behöver tillräckliga resurser och mer personal för att kunna möta östgötarnas behov på ett bättre sätt.