Finns viktigare satsningar för att förbättra omsorgen

Debatt 1 juli 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Unnar våra äldre en bra standard" NT 27/6

 

Att enbart satsa pengar på byggnader, 85 miljoner kronor på Ringgården och i ett senare skede ytterligare 500 miljoner på Vammarhöjden, varav 300 miljoner faller på kommunen att betala, undantränger andra och betydligt viktigare satsningar för att förbättra sjukvården och omsorgen av de äldre.

 

Kommunen har enligt avtal med Regionen åtagit sig ansvaret för de sjuka på våra vårdboende och hemsjukvården. Regionen ersätter Kommunen enligt överenskommen tariff.

För att klara detta kvalificerade uppdrag, det rör sig 90 multisjuka och hårt medicinerade pensionärer på de 4 vårdboendena samt ytterligare upp till 200 patienter i hemsjukvården, krävs betydligt mer resurser, både i form av pengar och kvalificerad personal, än vad kommunen erbjuder idag.

 

Dessa gamla och sköra pensionär klagar sällan. De är vana vid att vara tåliga. Ibland kommer sanningen fram.

Förra året prickades kommunen av IVO (Inspektionen för vård- och omsorg). På grund av vanvård avled en patient på ett korttidsboende.

För att undvika att detta skall upprepas och få till en bättre användning av alla dessa miljoner som nu skall spenderas på själva byggnaderna, kräver vi en utredning som tar fram vårdbehoven, omsorgsbehoven, de anhörigas krav och önskemål, de sjukas egna önskningar och att man (för en gångs skull) beaktar SPF Ankarets utredningar och förslag.

Stora skrytbyggen gör ingen pensionär friskare.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa