Finns ny teknik för kärnkraft i mindre skala

Än en gång handlar Miljöpartiets budskap mer om att klaga på Moderaters politik än vad de själva vill göra

Vi är i stort behov av planerbar kraft, så det finns el att leverera även när det inte blåser och solen inte skiner, skriver Anna Nilsson (M).

Vi är i stort behov av planerbar kraft, så det finns el att leverera även när det inte blåser och solen inte skiner, skriver Anna Nilsson (M).

Foto: Adam Ihse

Debatt2021-10-05 21:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

” Det finns inte tid till att bygga nya kärnkraftverk” NT 25/9

Vi Moderater vill ta bort onödiga hinder gällande kärnkraft och det gäller då att ta bort förbudet mot att återstarta nedstängda reaktorer och förbudet att driva fler än tio reaktorer. Vi är i stort behov av planerbar kraft så företag och privatpersoner vet att de har tillgång till den el de behöver. I Dagens industri 2/10 kan man läsa om Kina, där elkaos har fått effekterna att affärer driver verksamheten med stearinljus, trafikljus fungerar inte, hushållen tillfälligt varit utan ström och mobilsystemet avstannat. Detta delvis pga. ambitiösa miljömål.

För att undvika detta i Sverige behövs kärnkraften.

Det finns ny teknik för kärnkraft i mindre skala, SMR (små modulära reaktorer). Enligt Sveriges kärntekniska sällskap så är SMR enkelt uttryckt en kategori av reaktorer som det internationella atomenergiorganet (IAEA) har definierat till att vara reaktorer med en elektrisk effekt som understiger 300 MWe. 

Statliga Vattenfall är med i ett projekt i Estland för att utveckla SMR. Vi vill att forskning och utveckling av dessa reaktorer ska ske även i Sverige och att det under kommande mandatperiod upprättas en forskningsreaktor (SMR) i Sverige. Fördelarna är många, säkrare, mindre avfall, billigare och mer flexibla när det gäller placering.

 Bengt Cetes egna förslag består i att vi ska minska våra utsläpp genom energieffektivisering och utbyggnad av förnyelsebar energi.

Detta är inte realistiskt. Vi är i stort behov av planerbar kraft, så det finns el att leverera även när det inte blåser och solen inte skiner. Det brukar också sammanfalla med vår kalla årstid så elbehovet ökar som mest när sol och vind producerar som minst.

När det gäller mängden el som kommer att användas i framtiden så är det inte så att det kommer att gå åt mindre, tvärtom. När företag ställer om från fossila bränslen så kommer det att behövas mer fossilfri el. Det är nämligen så att när det t.ex. ska produceras stora mängder fossiltfritt stål så kommer det att behövas stora mängder el eftersom att det går åt cirka 50-55 kWh för att producera ett kilo vätgas med elektrolys. Vi kommer också att behöva satsa pengar på att bygga ut och uppgradera Sveriges elnät.