Finns inte någon samhällsnytta med Ostlänken

De välfärdssystem som i Sverige byggts upp sedan 1950-talet håller på att raseras. Vi upplever i dag stora nedskärningar inom skola, äldreomsorg, hälsa och sjukvård.

Samhällsnyttan måste beaktas i varje investeringsbeslut, det finns inget utrymme för att investera 100 miljarder i prestigeprojekt som Ostlänken, skriver Åke Karlsson, Kolmården.

Samhällsnyttan måste beaktas i varje investeringsbeslut, det finns inget utrymme för att investera 100 miljarder i prestigeprojekt som Ostlänken, skriver Åke Karlsson, Kolmården.

Foto: Karoline Montero Araya

Debatt2024-03-06 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är 150 000 personer som väntar på operation, regionerna är nu i behov av ett tillskott på 24 miljarder för att säkra sin verksamhet på nuvarande nivå.

Att allt fler av landets medborgare har problem och inte mår så bra är uppenbart, 420 000 personer hade vid senaste årsskiftet 119 miljarder i skuld hos kronofogden, detta är en ökning med 17 procent det senaste året. Många har inte klarat av de ökande kostnaderna för el, räntor och mat. Antalet vräkningar ökar, nu är det inte bara missbrukare och arbetslösa som drabbas enligt Stadsmissionens nya rapport, utan även de som har arbete vräks på grund av att pengarna inte räcker till.

Alltför många av våra ungdomar mår inte bra. Intaget av antidepressiva mediciner är skrämmande stort. Knarket flödar in i vårt land som aldrig förr. Spelmissbruket ökar även bland unga med följder som riskerar ödelägga deras liv. Ungdomar som hamnat i missbruk och utanförskap blir lätta offer för de kriminella gängen.

Polisen är i behov av kraftigt ökade resurser för att stoppa de kriminella gängen. En utredning som gjorts visar att antalet fängelseplatser måste tredubblas till 2030. Kostnaderna för att nå det målet blir enorma. 

Även många av Sveriges småföretag står inför svårigheter, i värsta fall konkurs. 23 000 företag som av staten fick stöd av olika slag under coronakrisen är nu sammantaget ålagda ett återbetalningskrav på 45 miljarder. Konkurserna ökar och därmed arbetslösheten. Byggbranschen har näst intill havererat, bedömare befarar att det kan dröja till i början nästa decennium innan branschen återhämtat sig fullt ut.

Dessutom, på grund av de förändringar som skett i vår omvärld krävs nu stora ekonomiska resurser för att rusta upp totalförsvaret.

På järnvägar och vägar är underhållet eftersatt sedan decennier tillbaka, här krävs stora ekonomiska resurser för att få en fungerande infrastruktur i hela landet. 

Samhällsnyttan måste beaktas i varje investeringsbeslut, det finns inget utrymme för att investera 100 miljarder i prestigeprojekt som Ostlänken. 

Tidigare stora projekt som kostnadsberäknats av Trafikverket har blivit mer än det dubbla i slutkostnad. Trafikverket har under mer än två decennier planerat och projekterat för Ostlänken och kostnaderna har ökat i okontrollerad takt. Till detta kommer att Ostlänken bara är tänkt för tågpendlare och inte för det ökande behovet av godstransporter.

En upprustning av befintliga spår, Södra stambanan och Nyköpingsbanan är bättre och billigare lösning.

Trots att Riksrevisionen har framfört stark kritik mot Ostlänkenprojektet, bland annat för bristfälliga utredningar och drömkalkyler, så hörsammar inte politikerna Riksrevisionens yttrande.