Finns inget förslag om anmälningsplikt inom sjukvården

Från Östgötasamverkans sida kommer vi dock inte bidra till att föregripa vad utredningen, som ska presentera sina förslag senast den 30 september 2024, kommer fram till, skriver Alexander Höglund (L), Per Larsson (KD) och Marie Morell (M). Arkivbild.
Från Östgötasamverkans sida kommer vi dock inte bidra till att föregripa vad utredningen, som ska presentera sina förslag senast den 30 september 2024, kommer fram till, skriver Alexander Höglund (L), Per Larsson (KD) och Marie Morell (M). Arkivbild.

Den samlade oppositionen (S, V, C och MP) skriver i NT att ”Sjukvårdens medarbetare ska vårda – inte ange patienter”. Det finns en del i den artikeln, och den bild som oppositionen försöker sätta, som behöver bemötas och redas ut.

Debatt 21 november 2023 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

”Sjukvårdens medarbetare ska vårda – inte ange patienter” NT 21/10

Låt oss börja med att oppositionen genomgående skriver om ett förslag om anmälningsplikt, ett förslag som innebär fara för liv och hälsa, det skrivs om gränsvakter med mera. Redan här behöver vi stanna upp en aning då debatten faktiskt skulle tjäna på lite sans och balans. Till att börja med finns det inget förslag – det finns en utredning. Om vad? Jo, om att Sverige möjligen skulle kunna återgå till det system som gällde före 2013. Då fanns det nämligen en skyldighet för socialtjänst och skolor att meddela polisen om det fanns utländska medborgare i landet som uppehöll sig här utan tillstånd.

 

Vidare låtsas oppositionen överhuvudtaget inte om att det – mycket tydligt – i regeringens tilläggsdirektiv står att utredaren ska titta på om eventuella undantag ska göras för situationer där en informationsskyldighet skulle strida mot ömmande värden. Sjukvården nämns explicit. 

 

Förslagen ska vara i enlighet med de internationella regler och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa, bland annat Europakonventionen och barnkonventionen. Utredaren ska också analysera konsekvenserna av att införa ett utökat informationsutbyte och beskriva fördelar och nackdelar för berörda verksamheter.

 

Regeringsföreträdare har gång på gång understrukit att det nu är otroligt viktigt att utredaren i lugn och ro får titta på vilka situationer det skulle kunna handla om och komma med ett avvägt förslag. Förslaget kommer sedan att gå ut på remiss, vilken Region Östergötland självklart kommer svara på. Där kommer även oppositionen kunna lyfta sina synpunkter. 

 

Från Östgötasamverkans sida kommer vi dock inte bidra till att föregripa vad utredningen, som ska presentera sina förslag senast den 30 september 2024, kommer fram till. Utredningen måste nu få ha sin gång för att kunna komma med så bra förslag som möjligt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa