Felaktiga påståenden om kvarteret Vimman

För det första vill jag förtydliga att jag, Börje Natanaelsson, inte är ordförande i myndighetsutskottet utan ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Arkivbild.

Arkivbild.

Foto: Thomas Möller

Debatt2022-07-12 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Riskbygge tillåts i Söderköping" NT 8/7

Här är den korrekta gången angående detaljplanen; Kommunfullmäktige, d.v.s. kommunens högsta beslutande organ, antog detaljplanen för Vimman den 23 december 2020 och beslutet överklagades därefter.

Mark- och miljödomstolen beslutade i dom att avvisa eller avslå de klagomål som kom in.

Mark- och miljödomstolens dom har därefter överklagats. Målet har överlämnats till mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd och detaljplanen vann sålunda laga kraft 2021-10-28.

För det andra vill jag förtydliga att bygglovet som togs nu 1 juni inte beslutades av mig, Börje Natanaelsson utan av myndighetsutskottet. Jag är alltså inte ordförande i myndighetsutskottet. Bygglovet bygger på regler utifrån detaljplanen. Det är detaljplanen som bestämmer vad som får rivas och byggas. Kommunen följer gällande lagar och förordningar.

För det tredje vill jag beklaga att ni fått läsa lögnaktigheter på flera punkter i insändaren “Riskbygge tillåts i Söderköping”. 

Vidare vill jag, Bengt Svenson, i egenskap av gruppledare för Moderaterna i Söderköping å det bestämdaste beklaga det språk och antydningar som Vänsterpartiet Söderköping ägnar sig åt. Ena stunden görs gällande att majoriteten i Söderköping fifflar med budgeten och nu senast som är betydligt allvarligare görs antydningar att Börje Natanaelsson skulle ägna sig åt mannamån d.v.s. på ett otillbörligt sätt gynna Eddy Demir eller hans företag.

Ett sådant gynnande skulle vara direkt lagstridigt och förekommer naturligtvis inte. M.a.o. Vänsterpartiet har inte bara som framgår ovan fel i sak utan de försöker också smutskasta Börje utifrån lika felaktiga grunder. Jag önskar att Malin Öst i egenskap av gruppledare för V i Söderköping försöker tämja de tre Björnarna jämte Marja till ett mer balanserat förhållningssätt. I demokratisk anda har vi full respekt för att V har en annan uppfattning när det gäller byggandet men i en demokrati gäller det förslag som samlar flest röster och det är det som ligger till grund för beslut i aktuellt ärende.