Man tar sig för pannan när friskolors vinster försvaras

I en artikel den 3 juni svarar kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) på den kritik som friskolan Nordic fått i samband med den granskning som gjorts av NT.

Det går inte att med ena handen försvara de stora vinstuttag som gjorts och med den andra handen dra åt svångremmen ytterligare i kommunen, skriver Birgitta Eriksson med anledning av kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarls (M) uttalande i en artikel om friskolan Nordic schools vinster.

Det går inte att med ena handen försvara de stora vinstuttag som gjorts och med den andra handen dra åt svångremmen ytterligare i kommunen, skriver Birgitta Eriksson med anledning av kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarls (M) uttalande i en artikel om friskolan Nordic schools vinster.

Foto: Christian Johansson/Thomas Möller

Debatt2023-06-05 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Sophia Jarl: Ointressant vad friskolor gör med vinsten" NT 3/6

Det är högst anmärkningsvärt hur hennes reaktion på detta tar sig uttryck i artikeln.

Hon försvarar helt öppet och utan några skrupler Nordics höga vinstuttag och säger samtidigt att Nordic drivs som vilket företag som helst. Detta vinstuttag sker samtidigt som kommunens ekonomi blöder och kommunens invånare får betala för detta med bland annat skolnedläggningar som säkert kommer att följas av fler åtstramningar i den gemensamma välfärden.

Man tar sig för pannan och undrar om detta är ett svar från en förtroendevald politiker. 

Då är det nämligen dags att påminna om att i egenskap av förtroendevald finnas där för att företräda sina väljare och se till helheten i kommunen. Det går inte att med ena handen försvara de stora vinstuttag som gjorts och med den andra handen dra åt svångremmen ytterligare i kommunen.

Det är inte för barnens bästa, ej heller kommunens ökande behov av omsorg om de äldre och många som har det tufft ekonomiskt idag.

Vi ser nu konsekvensen av skolpengen och hur den helt avsiktligt missbrukas av riskkapitalister. De stora förlorarna av detta är i förlängningen barnen. Det får vi inte glömma. Och gång på gång går dessa giriga, skrupellösa individer fria trots en omfattande granskning och åtföljande kritik.

Politikerna är skyldiga invånarna att skattepengarna går tillbaka till skolan i form av bra skolböcker, fler personal som skapar trygghet för barnen och att det finns kompetenta och uppskattade lärare. Med nuvarande system sker det rakt motsatta.

Det finns enligt skolans rektor på Nordic en elevassistent till 500 elever. Kan det sägas tydligare? Personal kostar pengar. Och allt detta har möjliggjorts genom politiska beslut av främst borgerliga partier.

Har Sophia Jarl möjligen något svar på varför kommunens ekonomi blöder samtidigt som mångmiljonbelopp tillåts att gå till allehanda privata investeringar i stället för att generera pengar till skolverksamhet? 

Hur kan man försvara ett sådant system? Det räcker inte att säga att många friskolor fungerar bra så länge en enda skola fungerar som Nordic.

Till sist har vi vetat länge att missbruk av skolpengen inte är någon nyhet. Men när och hur ska det sluta? Ansvaret vilar på politikerna.