Familjer ska ha möjlighet välja en skola som passar dem

Jag har länge fört fram att vi ska ha mer och fördjupad samverkan med alla friskolor eftersom kommunen har ett ansvar för alla elever oavsett vilken huvudman som familjerna väljer, skriver Sophia Jarl (M).
Jag har länge fört fram att vi ska ha mer och fördjupad samverkan med alla friskolor eftersom kommunen har ett ansvar för alla elever oavsett vilken huvudman som familjerna väljer, skriver Sophia Jarl (M).

Socialdemokraterna framhåller ofta att skolan är den avgörande framtidsfrågan för Norrköping. De försvarar neddragningar inom andra delar av kommunen till förmån för satsningar på skolan, skriver oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Debatt 25 februari 2021 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag håller med om att utbildning av barn och unga är viktigt men låt oss fundera på vilka Socialdemokraterna egentligen satsar på? Alla barn - eller bara de som valt en kommunal skola? 

Frågan är relevant eftersom skolkommunalrådet Kikki Liljeblad(S) för en tid sedan, tillsammans med några andra s-sympatisörer, skrev om hur illa hon tycker om det nuvarande friskolesystemet. Och som alltid upplever jag att Socialdemokraterna generaliserar i frågan om friskolornas verksamhet. Rätten till familjers valfrihet ställs alltid mot ett skambeläggande över vinster i välfärden. 

Socialdemokraterna inklusive Kikki Liljeblad använder återkommande formuleringar mot andra skolhuvudmän som avarter, att friskolorna utsorterar elever att de dränerar kommunens ekonomi och överkompenseras.  Förutom att jag anser att det är ovärdigt att använda sådana ord mot människor som ägnar sitt yrkesliv åt att utbilda tusentals barn och ungdomar här i Norrköping är det också djupt bekymmersamt. Socialdemokraterna styr sedan många år tillbaka utbildningsnämnden och har ett stort inflytande över hur skatteresurser fördelas till olika skolor och hur kommunen rent generellt agerar mot friskolor i Norrköping. 

Jag funderar, konkret, på hur Kikki Liljeblad ser på de friskolor som redan finns här och hur hon ser på de familjer och barn som gjort ett aktivt val och valt det hon väljer att kalla ”avarter”. Dessutom funderar jag på hur socialdemokraterna resonerar när kommunen kommande år står inför stora utmaningar med fler elever. Ska jag tolka det som att de nu helt går ifrån möjligheten att låta friskolor vara med i utbyggnaden av fler elevplatser? Å andra sidan - vem vill eller vågar satsa i en kommun där nuvarande ledning så tydligt tar avstånd från den verksamhet de här skolorna vill driva? 

Jag har länge fört fram att vi ska ha mer och fördjupad samverkan med alla friskolor eftersom kommunen har ett ansvar för alla elever oavsett vilken huvudman som familjerna väljer. Jag vill slå vakt om rätten att välja skola och möjligheten att välja andra skolor än kommunala skolor. Det är viktigt att belysa det positiva i den kraft som valfrihet är. Rätten att välja skola gör det möjligt för familjer att välja en skola som passar just dom; det kan handla om geografi, inriktning eller pedagogisk förhållningssätt. Det gör det också möjligt för lärare att välja arbetsgivare. Lärare ska också kunna jämföra arbetsgivare och göra ett aktivt val. 

Jag har ännu inte hört någon socialdemokrat uttrycka att fungerande friskolor ska stängas men hela resonemanget som partiet för både lokalt och nationellt handlar om att långsamt omöjliggöra valfrihet i svensk skola. Det finns väldigt få intressen att driva olika företag utan möjlighet att avsätta pengar för framtiden. Det här gäller även friskolor. 

Kikki Liljeblad och hennes partivänner vill värna våra skattemedel. Det är ju i grunden bra. Det finns givetvis skatteslöseri inom både privat och offentlig verksamhet. Men samtidigt som socialdemokraterna driver en hård samhällsdebatt mot friskolornas påstådda slöseri borde de rimligtvis även fundera på hur de själva använder våra gemensamma resurser. Eller menar Kikki Liljeblad att varje skattekrona är optimalt hanterad i kommunens egna skolor?

Ämnen du kan följa