Fadimes död borde ha varit en väckarklocka

Flickor tvingas redan i förskolan anpassa sig till hedersnormer. Det är början på samhällets svek som längre fram riskerar leda till könsstympning, tvångsäktenskap och liv i ofrihet.

Fredagen den 21 januari är det tjugo år sedan Fadime Şahindal mördades av sin pappa. Bilden är från begravningen i Uppsala domkyrka, Fadimes syster bär porträttet.

Fredagen den 21 januari är det tjugo år sedan Fadime Şahindal mördades av sin pappa. Bilden är från begravningen i Uppsala domkyrka, Fadimes syster bär porträttet.

Foto: Mark Earthy/TT

Debatt2022-01-20 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tjugo år efter Fadimes död kräver vi att alla partier öppnar ögonen och konfronterar förtrycket på riktigt.

Fredagen den 21 januari är det tjugo år sedan Fadime Şahindal mördades av sin pappa i hederns namn. Med anledning av det har Liberalernas tagit initiativ till en särskild debatt om hedersförtryck i riksdagen.

Detta är ett förtryck som börjar redan i förskolan, när barnen ska få hjälp att ta de första stegen mot en lekfull och utvecklande barndom. Till och med då misslyckas samhället konfrontera hedersförtrycket.

Det finns exempel på flickor som förbjuds att leka frisör, för att det lilla barnet i alla lägen måste bära slöja. Föräldrar lägger in veto mot förskolans pedagogik och fria lek och barnets rätt till valfrihet. Krav från vårdnadshavare på förskolepersonalen att sätta deras intresse före barnets rätt. 

Flickor som senare börjar skolan och förbjuds av föräldrarna att delta i simundervisningen. Barnets rätt till undervisning åsidosätts, till förmån för föräldrarnas önskemål.

Flickor som i tonåren förbjuds att umgås med de vänner de själva väljer. Rätten att forma och påverka sitt eget liv inskränks, rörelsefrihet inskränks, de grundläggande fri- och rättigheterna inskränks. Hennes rätt till relationer och till sin sexualitet kringskärs. 

Bröder som lever med krav på att kontrollera och bestraffa närstående flickor. Ofrihet, utsatthet och maktlöshet blir vardagen i deras liv.

Tillåt inte kusinäktenskap. Alltför länge har kusinäktenskapens roll i hedersförtrycket ignorerats. Kusinäktenskap upprätthåller släktkollektivets makt och kontroll över individen. I praktiken är äktenskapen arrangerade, ungas egna vilja spelar ingen roll när släktens heder är allt. Det drabbade Fadime. 

Liberalerna kräver nu att regeringen agerar och tillsätter en utredning om ett förbud mot kusinäktenskap. Därutöver måste problemets omfattning kartläggas och relevanta myndigheter få i uppdrag att upplysa om de medicinska riskerna som kusinäktenskap medför. 

När de utsatta sedan söker hjälp från myndigheters sida är det ett lotteri kring vilka åtgärder som vidtas. I vissa fall är insatserna obefintliga. Familjen kan fortsätta utöva förtryck och våld. I andra fall vidtas åtgärder som ger barnet stöd och skydd. Men SVT:s rapportering visar att utsatta flickor även placeras på statens låsta boenden. Ofria, inlåsta, och utsatta i hemmet. Ofria, inlåsta och utsatta i statens vård. 

Vi förfäras av rapportering från andra delar av världen som vittnar om hur utsatta flickor och kvinnor blir inlåsta på fängelser. Det är bara där de kan skyddas. Nu sker detta även i Sverige i ett av världens mest jämställda länder. Ta in det.

Fadimes död borde ha varit en väckarklocka. Socialstyrelsens siffror kring könsstympade flickor, rapportering om barn som förs ut ur landet, att utsatta flickor blir placerade på statens låsta boenden tillsammans med missbrukare och grovt kriminellt unga, likaså. 

Det har funnits gott om väckarklockor de senaste 20 åren. Ändå har hedersrelaterat våld och förtryck inte mötts med tillräcklig kraft. Trots ambitionen att vara ett feministiskt föregångsland har alldeles för många barn och unga utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, alldeles för många politiker har pratat men valt att inte handla. Det får vara nog nu.