Evangelium i kyrkan men partipolitik i riksdagshuset!

Svenska kyrkan är skild från staten och ingår formellt inte i det politiska system vårt val till riksdagen bygger på.

De kyrkliga frågorna ska stå i fokus, menar POSK.

De kyrkliga frågorna ska stå i fokus, menar POSK.

Foto: Felix Lotz, Fredriksson arkitektkontor

Debatt2021-08-23 15:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kyrkans värdegrund är inte partipolitisk ideologi utan har sin grund i evangelium och tron på Jesus Kristus.

Trots de nya fria förutsättningarna från år 2000, vill partisystemet fortfarande ha makt över kyrkans styrning. Vilken annan organisation i civilsamhället låter sig styras av riksdagspolitikens system och normer? Scoutrörelsen? Frireligiösa organisationer? Kultur-eller konstföreningar? Naturskyddsföreningen? Grunden för dessa är inte partipolitik utan engagemang och de bygger sin verksamhet på sin egen värdegrund.

Det finns inte ett enda rimligt argument eller motiv för att partipolitiken ska styra i Svenska kyrkan!

Genom att rösta på POSK vet du att det är de kyrkliga frågorna som står i fokus. POSK vill medverka i klimatomställningen och stärka hållbarhetsarbetet i Svenska kyrkan. Vi ser med oro på barn och ungas och äldres psykiska ohälsa efter pandemin. Här behöver Svenska kyrkan vidareutveckla samtals- och besöksverksamhet. Även det ökande antalet utsatta i Norrköping är oroande. Kyrkan står för medmänsklighet och goda värden och behövs som motvikt till social oro och otrygghet.

Diakonala insatser för olika utsatta grupper är en viktig framtidsfråga och POSK ser gärna den öppna folkkyrkans verksamhet i samverkan med andra aktörer, t e x Stadsmissionen i Norrköping. POSK vill värna församlingsverksamheten och stödja ett levande gudstjänstliv med mycket musik och körer, där tradition och förnyelse går hand i hand. Svenska kyrkan ska vara närvarande både i staden och på landsbygden och även verka i förändringar såsom t ex att finnas i de nya bostadsområdena i Norrköping.

POSK har varit en drivande aktör i det beslut som förändrade krematoriefrågan, så att det glädjande idag pågår en byggnation av ett nytt krematorium!

POSK består av personer, aktiva i församlingslivet, som vill ta ansvar för kyrkans styrning utifrån sitt intresse för Svenska kyrkan. Engagemanget bygger på Svenska kyrkans tro och värdegrund med evangelium i centrum och inte på partipolitisk ideologi hämtad från riksdagspolitiken.

Ett problem med nomineringsgrupper som refererar till sig själva och sin grupp i kyrkovalet som en del av något riksdagsparti, är att för att kunna delta i gruppens arbete behöver ett partipolitiskt ställningstagande göras. Det går inte att  stödja något annat än vänsterpolitik om man ingår i ”Vänstern i svenska kyrkan” eller vara miljöpartist för att få finnas med i ”Miljöpartister i Svenska kyrkan” eller kristdemokrat för att ingå i ”Kristdemokrater i Svenska kyrkan”. Tyvärr blir det en partipolitisering även om man säger sig vara emot den. 

Varje förtroendevald i Svenska kyrkan ska utöva sin rätt att ha en partipolitisk uppfattning. Men den uppfattningen ska komma till uttryck i riksdagsvalet. I kyrkovalet ska evangelium och de kyrkliga frågorna vara det som ska styra.

POSK har inget emot att personer engagerar sig i riksdags- eller kommunalpolitik. De ska kunna ha kvar sitt engagemang där, även om de tillhör POSK i kyrkovalet. Men valsystemet i Svenska kyrkan och människors engagemang där ska bygga på intresset för Svenska kyrkan och inte vad ett partiprogram säger. POSK välkomnar alla som har ett engagemang för Svenska kyrkan och som delar kyrkans värdegrund, men kyrkans styrning ska vara fri från politiska partiers inflytande.