Europas farligaste land för unga

Socialtjänsten har idag möjlighet att ansöka om att tvångsomhänderta unga som ägnar sig åt kriminalitet, vi vill nyttja den möjligheten i större utsträckning, skriver oppositionsrådet Roger Eklund-Åkesson (M).
Socialtjänsten har idag möjlighet att ansöka om att tvångsomhänderta unga som ägnar sig åt kriminalitet, vi vill nyttja den möjligheten i större utsträckning, skriver oppositionsrådet Roger Eklund-Åkesson (M).

Europas största tidning Bild lyfter fram utvecklingen i Sverige och konstaterar att vi är Europas farligaste land för unga då vi toppar statistiken över dödligt skjutvapenvåld.

Debatt 17 november 2021 21:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har bevittnat tusentals skjutningar och de senaste fem åren har 217 personer dödats. Tydligast är det i gruppen unga vuxna där dödsorsaken är tio gånger vanligare än i Tyskland.


Våldet drivs av och utövas i huvudsak i kriminella miljöer där både offer och förövare är unga män i utsatta områden. Drogmarknader, kriminella grupperingar och en låg tilltro till rättsväsendet är ett genomgående karaktärsdrag. Sverige har idag 60 särskilt utsatta områden, lokalt i Norrköping så har vi identifierat Klockaretorpet, Marielund, Hageby, Navestad och City som kräver särskilda insatser inom ramen för EST.


Brottsförebyggande rådet (Brå) betonar nyttjandet av de beprövade erfarenheter som finns. Att avlägsna vapen och frihetsberöva de drivande i nätverken har en effekt i flera led då det ger tillfälle att stoppa nyrekryteringar men även att enskilda individer känner ett mindre behov av vapen för sin egen säkerhet. 

Att vända utvecklingen kräver en god samverkan mellan kommuner, polis och kriminalvård och det är ett digert ansvar som vilar på såväl regering som kommunalt styre för att undvika att fler unga liv spills.


Moderaterna har lagt flera förslag för att axla utmaningen. Vi vill se fler poliser på gator och torg, att veta att de polisiära resurserna finns är avgörande för att människor ska känna tilltro och trygghet. Vi föreslår högre straff för gängkriminella så att de sitter frihetsberövade och inte bidrar till nyrekryteringen av unga i våra utanförskapsområden. Vi vill införa visitationszoner så polisen ges utökade möjligheter att söka efter vapen och sprängmedel på människor och i fordon.


Lokalt behöver socialtjänsten möjligheter att skydda unga från att växa upp i kriminella miljöer. Socialtjänsten har idag möjlighet att ansöka om att tvångsomhänderta unga som ägnar sig åt kriminalitet, vi vill nyttja den möjligheten i större utsträckning. Det behövs även större möjlighet att kunna beslagta egendom som kommer från denna verksamhet. De kläder, skor, bilar, klockor och andra lyxartiklar som idag utgör essensen i en kriminell livsstil ska inte fortsatt kunna vara något som lockar unga till att organisera sig i drogförsäljning och gängkriminalitet. Vi ska möjliggöra klassresor, inte parallellsamhällen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa