EU måste förbjuda bekämpningsmedel som skadar bin

Det är klarlagt att situationen för bin och andra pollinerande insekter är akut.

EU har länge försökt få ner användningen av bekämpningsmedel. Men dagens regelverk bygger främst på frivilliga åtgärder, vilket uppenbarligen inte räckt till, skriver Barbro Carlberg, ordförande Nturskyddsföreningen Östergötland. Arkivbild - ett bi vid rapsblomma.

EU har länge försökt få ner användningen av bekämpningsmedel. Men dagens regelverk bygger främst på frivilliga åtgärder, vilket uppenbarligen inte räckt till, skriver Barbro Carlberg, ordförande Nturskyddsföreningen Östergötland. Arkivbild - ett bi vid rapsblomma.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-05-23 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En tredjedel av Sveriges vilda biarter, fjärilar och många andra insekter är på väg att försvinna. Vi vet också att ett av de största hoten mot pollinerarna är de kemiska bekämpningsmedel som används i jordbruket. Samtidigt ökar försäljningen av bekämpningsmedel i Sverige. Forskningsstudier visar nu att mängden insekter har minskat dramatiskt. Korrelationen är uppenbar.


Det är alltså nödvändigt att få ner användningen av bekämpningsmedel. Jordbruket har dikterats av allt bredare marknadskrafter, först nationellt och nu internationellt. Merparten av svensk livsmedelproduktion är idag orienterad mot den globala marknaden. Det intensiva jordbruket har länge varit en stark drivkraft bakom förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt kan rätt typ av jordbruk bidra till lösningen.


Kemiska bekämpningsmedel har tidigare använts i jordbruket, däribland DDT för att bekämpa insekter och svampar, dessutom användes olika kvicksilverföreningar. DDT förbjöds dock eftersom skadeverkningarna blev uppenbara. Bland dagens bekämpningsmedel finns de som blockerar nervfunktioner så att insekter kvävs, eller påverkar binas magflora, immunförsvar, fortplantning och navigationsförmåga. De flesta insektsgifter kan också skada människor om koncentrationen blir tillräckligt hög, vilket kan ske om det handlar om kemikalier med mycket långsam nedbrytning.


I dag används även lågdospreparat som bekämpningsmedel, medel som är verksamma vid låga koncentrationer. Det innebär att en mindre dos räcker till att behandla en större areal. Åren runt 1990 minskade den besprutade arealen men efter det har användningen ökat igen. Idag besprutas ungefär lika stor areal som för fyrtio år sedan. Trots alla risker med kemiska bekämpningsmedel ökar försäljningen nu i Sverige.


Jordbruk kan bedrivas utan naturfrämmande bekämpningsmedel. Inom det ekologiska jordbruket används inga sådana. Skördarna blir något lägre ibland, men samtidigt är fördelarna många. Den biologiska mångfalden är större samtidigt som mängden miljögifter som sprids är mindre. I stället för bekämpningsmedel använder ekobonden ett förebyggande arbete, exempelvis varierad växtföljd och mekanisk ogräsbekämpning.


EU har länge försökt få ner användningen av bekämpningsmedel. Men dagens regelverk bygger främst på frivilliga åtgärder, vilket uppenbarligen inte räckt till. Just nu pågår förhandlingar i EU om en ny lagstiftning som ska minska användningen av bekämpningsmedel med 50 procent för att skydda pollinatörerna och säkra framtidens matförsörjning. EU måste också förbjuda de kemiska bekämpningsmedel som skadar bin och andra pollinatörer.


Människan är beroende av de vilda bina – de är helt enkelt livsviktiga för vår matproduktion och för den biologiska mångfalden, som är en förutsättning för allt liv på jorden. Sveriges mål är att 30 procent av jordbruksarealen ska brukas med ekologiska metoder. Nu är det 20 procent och Östergötland har ännu inte kommit i mål. Nationellt minskar istället för tredje året i rad andelen ekologiskt brukad mark.

 Naturskyddsföreningen Östergötland vill därför vända utvecklingen genom att:
- Öka utbildnings- och kunskapssatsningar på ekologiskt jordbruk
- Beskatta särskilt skadliga bekämpningsmedel, som i Danmark
- Utveckla och tillämpa icke-kemiska metoder
- Öka bidragen för omställning till ekologiskt jordbruk
- Öka incitament för direktförsäljning från ekobonden
- Starta metodutveckling med regionala aktörer