Ett varmare klimat och ett kallare samhälle

Den framtid som forskare för döva öron varnade för redan för trettio år sedan är nu här.

Det solidariska välfärdssamhälle som under årtionden av strävsamt arbete byggts upp i vårt land håller på att raseras av nyliberala motkrafter., skriver Bengt Cete.

Det solidariska välfärdssamhälle som under årtionden av strävsamt arbete byggts upp i vårt land håller på att raseras av nyliberala motkrafter., skriver Bengt Cete.

Foto: Fredrik Jonson

Debatt2021-09-08 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jordens klimat genomgår tydliga förändringar med alltmer extremväder i form av orkaner, torka, översvämningar och förskjutningar i årstiderna. Nittionio procent av klimatforskarna är överens om att förändringarna förorsakats av människans utsläpp av växthusgaser och avverkning av skogar och att om utvecklingen får fortsätta i nuvarande takt kommer förutsättningarna för livet på planeten jorden var helt förändrade innan slutet av detta århundrade. Ändå finns det klimatförnekare och senfärdiga beslutsfattare som inte har kunnat ta till sig den enkla men klara sanningen att naturlagarna inte är förhandlingsbara.

Det solidariska välfärdssamhälle som under årtionden av strävsamt arbete byggts upp i vårt land håller på att raseras av nyliberala motkrafter. Arbetslösheten har bitit sig fast på en nivå som för tjugo år sedan ansågs katastrofal, allt medan arbetsförmedlingen slås sönder i bitar. Allt fler ungdomar lämnar gymnasieskolan utan betyg som leder vidare i livet. Försäkringskassan blir ännu mer restriktiv i att bevilja sjukersättning och har handläggningstider som är ett hån mot dem som har det sämst ställt. Polariseringen i samhället blir tydligare för varje dag som går. Att ställa grupper av människor mot varandra har blivit politisk vardagsmat.

Om ett år är det allmänna val till våra politiska församlingar, val som kan komma att bli avgörande vägval för vårt lands framtid. Nya majoriteter i våra folkvalda församlingar kan på kort tid rasera det solidariska samhällsbygget och omöjliggöra den radikala omställningen av klimat- och miljöpolitiken våra barn och barnbarn har rätt att kräva av oss.