Ett val som kan rädda planeten

Det är två områden som sticker ut när det gäller vilka av planetens gränser som vi överskridit mest. Det är biologisk mångfald och klimatförändringarna.

Det höga elpriset kan kanske innebära en snabbt ökad utbyggnad av solpaneler, på såväl hus som lämpliga markytor. Det vore önskvärt, skriver Cecilia Ambjörn.

Det höga elpriset kan kanske innebära en snabbt ökad utbyggnad av solpaneler, på såväl hus som lämpliga markytor. Det vore önskvärt, skriver Cecilia Ambjörn.

Foto: Rikard W Larsson

Debatt2021-12-09 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den biologiska mångfalden har minskat dramatiskt i världen genom skogsskövling, bekämpningsmedel, ökad befolkning, monokulturer, uttorkade sjöar och floder, överfiske, växande städer.

Klimatförändringarna förstärker hoten mot biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Insekter och växter hinner inte anpassa sig till förändrat klimat, utan drabbas hårt. Insekterna i Sverige kommer tidigare genom varmare väder, men de insektsätande fåglarna kan inte anpassa sig lika fort. Det betyder att många fågelarter minskat. Varmare hav påverkar korallreven som bleks och dör. Vid 1,5 graders uppvärmning riskerar 90 procent av världens korallrev att helt försvinna. Vid två graders uppvärmning kan 99 procent försvinna. Därmed hotas också alla de arter som lever i och kring korallreven. 

Vi måste i dagsläget välja mellan en förstörd planet eller snabba insatser som minskar utsläppen av växthusgaser. I Sverige krävs en minskning med 16 procent per år fram till 2030, det är mycket. På nio år måste vi halvera utsläppen, ny teknik kan inte lösa våra problem på så kort tid. 

För att minska utsläppen till hälften inom nio år, krävs fler vindkraftverk såväl till lands som till sjöss. Vi måste acceptera begränsade ingrepp i naturen för att avvärja hoten mot planeten.

Det höga elpriset kan kanske innebära en snabbt ökad utbyggnad av solpaneler, på såväl hus som lämpliga markytor. Det vore önskvärt. Vätgas är på snabb frammarsch. Framställning av biogas bromsas av att det inte finns tillräckligt med råvara (avfallsprodukter). Hoppet ställs till skogen, men hur skall den räcka till för att återställa den förlorade biologiska mångfalden och samtidigt vara en källa till biobränsle, tillverkning av kläder, förpackningsmaterial, husbygge med mera? 

På kort sikt måste alltså vindkraften byggas ut kraftigt och solenergi tas till vara i ökad utsträckning. 

Varje individ, kommun och politiker måste ta ett ökat ansvar och inte vänta sig att någon annan gör det. Kunskapen finns, FNs klimatpanel är kristallklar, mötet i Glasgow är en bra början, men inte tillräckligt för att stanna vid 1.5 graders uppvärmning. Idag har planeten blivet 1.1 grader varmare och vi ser effekterna av detta varje dag.

Vi måste välja mellan förstörd planet och uppoffringar – vad väljer du?