Ett starkare polissamarbete i EU kan besegra gängen

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Då har svenska väljare möjlighet att skicka liberala parlamentariker till EU för att sätta stopp för den eskalerande brottsutvecklingen i Sverige.

Liberalerna vill utveckla Europol till en operativ polismyndighet som kan bedriva förundersökningar och utreda brott där flera länder är inblandade. Ett led i det arbetet är att öppna ett europeiskt poliskontor i Sverige, skriver liberalerna Johanna Wyckman och Claes Fritsch.

Liberalerna vill utveckla Europol till en operativ polismyndighet som kan bedriva förundersökningar och utreda brott där flera länder är inblandade. Ett led i det arbetet är att öppna ett europeiskt poliskontor i Sverige, skriver liberalerna Johanna Wyckman och Claes Fritsch.

Foto: Liberalerna

Debatt2024-05-12 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköping är idag utsatt för en omfattande gängkriminalitet. Denna skapar oro  och otrygghet för medborgarna. Under helgen 12 – 14 april inträffade inte mindre än fem separata händelser. Dessa var misshandel, försök till brandbombning, skadegörelse på hundratals bilar i Lagerlunda, bilbränder i Hageby och en dödsskjutning av en 16-årig pojke i Navestad. Liberalerna vill inrätta en europeisk operativ polisstyrka för att knäcka gängkriminaliteten.

Dagens polissamarbete inom EU är alldeles för svagt. Det är helt oacceptabelt att svenska gängkriminella kan gömma sig på den spanska solkusten för att undkomma rättvisan. 

När brottslingar rör sig över nationsgränserna måste polis och andra myndigheter följa efter. Därför behövs ett starkare brottsbekämpande samarbete i EU. 

Vi vet att Europeiskt polissamarbete har förutsättningar att knäcka den organiserade brottsligheten. Det var genom en samkoordinerad utredning mellan ett flertal europeiska länder som EncroChat (den krypterade kod som användes av brottslingar i hela Europa) kunde infiltreras av polisen, vilket ledde till att många grova brottslingar kunde gripas i juni 2020. 

Liberalerna vill utveckla Europol till en operativ polismyndighet som kan bedriva förundersökningar och utreda brott där flera länder är inblandade. Ett led i det arbetet är att öppna ett europeiskt poliskontor i Sverige för att underlätta samarbetet mellan svenska och europeiska brottsbekämpande myndigheter.

Sammanfattningsvis vill liberalerna förse de brottsförebyggande myndigheterna med följande gränsöverstigande verktyg.

  • Inrätta en europeisk operativ polisstyrka
  • Utvidga EU-åklagarens befogenhet
  • Europeiskt vittnesskyddsprogram
  • Stärk EU:s yttre gräns
  • Stärkt kamp mot människohandeln.