Ett moderat besked om vindkraften närmar sig

Parti efter parti i kommunfullmäktige har under de senaste månaderna offentliggjort sin inställning till Holmens vindkraftspark norr om Simonstorp. Vi har varit lite mer långsamma i vår process, skriver oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Debatt 6 mars 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men snart är tiden mogen att fatta ett beslut. Vårt beslut kommer vara hållbart över tid, väl motiverat och ta hänsyn till Norrköpings utveckling. 

 

Jag och mina partikamrater har tagit del av hur andra partier resonerar runt etableringen. Som vi uppfattat det finns det olika argument för att kommunen inte skulle använda sitt veto. Det finns exempelvis de som hävdar att Länsstyrelsen ska få pröva ansökan för att de flesta vindkraftsverken är placerade på mark där Norrköpings kommun tidigare pekat ut marken som lämplig. 

Sedan finns det andra som tycks anse att kommunpolitiken inte behöver pröva frågan då Länsstyrelsens miljöprövning är tillräcklig.

 

Jag tycker nog att de där två resonemangen gör det lite väl enkelt för oss kommunpolitiker att komma undan ett ansvar. Beslutet är mycket mer komplext. Länsstyrelsen gör en omfattande miljöprövning och kommunen har för ett antal år sedan pekat ut området som lämpligt att pröva. 

Men inget av de argumenten fråntar ju oss förtroendevalda ansvaret att se till andra aspekter. Det handlar om exempelvis äganderätt, fastighetsvärden, friluftsliv, företagande på landsbygden och att den tekniska utvecklingen totalt förändrat verkens storlek sedan kommunen fattade beslut om att den utpekade marken kan prövas. Låt mig problematisera runt äganderätten och fastighetsvärden; 

 

Jag har under hela processen varit väldigt tydlig med att just äganderätten är helt central för oss. Holmen äger den mark de nu vill bygga på. Det skulle kunna vara tillräckligt skäl för att släppa fram ansökan till Länsstyrelsen. Så är det inte. I andra änden står ett stort antal fastighetsägare i området med sin äganderätt. Oavsett storlek på fastighet så har vår hållning varit att äganderätten alltid måste prövas. 

Dessutom måste vi ta hänsyn till de lagrum som säkerställer att äganderätten går åt två håll. Det innebär att en fastighetsägare inte får agera på ett sätt så att någon annans egendom påverkas negativt. Just äganderätten tar Länsstyrelsen ingen hänsyn till i miljöprövningen och det är därför alla partier borde göra det inför ett kommunalt beslut om tillstyrkan – för vem ska annars göra det? Jag har vid alla möten med Holmens företrädare för vindkraft fört fram att vi vill ha ett relevant underlag på samtliga sakägare utifrån den här aspekten; hur många fastighetsägare drabbas och hur många företag drabbas – jag har ännu, efter ett och ett halvt år fortfarande inte fått svar. Varför? 

Däremot verkar det nu finnas siffror som visar att det handlar om över 1000 hushåll och företag inom en radie av åtta kilometer som riskerar sina fastighetsvärden. 

 

Anledningen till att det är viktigt att ta fram relevanta siffror över hur många fastighetsägare det finns är att kunna resonera runt hur de som drabbas värst ska kompenseras. Det finns inga lagliga krav på att Holmen måste ersätta privatpersoner och företag men det kan vara ett sätt att hitta en lösning när olika intressen krockar. Dessutom finns det, som jag ser det, en moralisk aspekt. Länsstyrelsen tar ingen hänsyn till fastighetsvärden i sin prövning.

 

Holmen har inte svarat oss hur de tänker agera i frågan. Även det väcker ju ett varför? hos oss. Vi går, inom kort, till beslut på det underlag vi har. Holmens tystnad i frågan om ersättning ger ingen fördel för en vindkraftsetablering. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Holmens planer på vindkraft

Debatt: Moderaternas Sophia Jarl om vindkraften: "Kommunen måste säga nej så länge den nationella politiken inte löst ut frågan om ersättningsnivåer"

Moderaternas Sophia Jarl om vindkraften: "Kommunen måste säga nej så länge den nationella politiken inte löst ut frågan om ersättningsnivåer"

Debatt: Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Debatt: Beslutet om vindkraften förhalas

Beslutet om vindkraften förhalas

Debatt: Det kommunala vetot – ett retoriskt reptrick

Det kommunala vetot – ett retoriskt reptrick

Debatt: Buller från vindkraftverk - ständigt närvarande problem

Buller från vindkraftverk - ständigt närvarande problem
Visa fler