Ett konkret förslag för minskade utsläpp

En stigande koldioxidavgift som delas ut till alla medborgare leder både till minskade ekonomiska klyftor och minskade utsläpp, skriver Tomas Lindegaard.

Förslaget "Avgift och utdelning" skulle leda till omfattande minskningar av koldioxidutsläpp, framhåller debattören.

Förslaget "Avgift och utdelning" skulle leda till omfattande minskningar av koldioxidutsläpp, framhåller debattören.

Foto: Henrik Montgomery/TT/arkiv

Debatt2019-10-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Häromveckan mobiliserade klimatrörelsen en global strejk- och aktionsvecka mot bakgrund av FN-toppmötet om klimatet i New York. Strejken var högst påkallad med tanke på att aktuell forskning talar för att vi i nuvarande takt rör oss mot en tregradig uppvärmning vid detta sekels slut. 

Uppvärmningen kommer sannolikt leda till övervägande negativa konsekvenser så som skenande havsnivåhöjning samt fortsatt massutrotning av växt- och djurliv. Konsekvenser kommer främst drabba unga personer, samt personer i utvecklingsländer som bidragit minst till uppvärmningen.

I Sverige, precis som i resten av världen, går omställningen hittills alltför långsamt med en årlig minskning av koldioxidutsläpp på mindre än en procent under de senaste åren. För att nå de uppsatta klimatmålen behövs en minskning på mellan fem och åtta procent per år. 

Ett konkret förslag för hur Sverige kan påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle är förslaget "Avgift och utdelning" som i Sverige förs fram av organisationen Klimatsvaret – CCL Sverige. Förslaget innebär en stigande avgift på alla bränslen som höjer halten koldioxid i atmosfären och en samtidig kompensation till allmänheten, där statens hela intäkt från denna avgift delas ut, varje månad, till varje vuxen medborgare. Detta innebär att majoriteten av låg- och medelinkomsttagare skulle gynnas ekonomiskt av förslaget. 

Förslaget stöds av 27 nobelprisvinnande ekonomer och en utredning beställd av den amerikanska CCL-organisation visar att förslaget skulle skapa arbetstillfällen samt leda till omfattande minskningar av koldioxidutsläpp. 

Politiker behöver agera nu och "Avgift och Utdelning" är ett konkret förslag på vad vi kan göra.

Tomas Lindegaard, leg psykolog och doktorand vid Linköpings Universitet