Ett brett kulturliv skapar en levande stad

Till att börja med ber vi att få tacka Göran Sarring för att få upp debatten kring kulturfrågorna och kulturpolitiken.

Debatt 25 mars 2022 08:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Kultur kan inte formas efter ideologisk fantasi" NT 24/3

 

Alla verksamheter tål att prövas och vi kristdemokrater tycker det är bra att diskussionen förs. En sak som vi är helt samsynta med Göran i är att kulturen är viktig för Norrköpings kommun och invånarnas intresse. 

Den spontana reaktionen på artikeln under rubriken ”Kultur kan inte formas efter ideologiska fantasier” är att Sarring med flera har en egen föreställning på gång. En föreställning där kulturen i Norrköping är hotad och det är dags att rusta sig för strid för att försvara offentlig finansiering av kultursektorn, framförallt de etablerade institutionerna som bär upp hela Norrköping.

 

Men tyvärr förstörs det narrativet här. Kristdemokraterna har aldrig sagt att offentlig finansiering inte behövs för att kulturen, både i form av etablerade institutioner och det fria kulturlivet, ska överleva. Och det offentligas ekonomiska bidrag legitimeras genom att ett brett kulturliv skapar en levande stad samt upprätthåller demokratiskt viktiga värden som föreningsfrihet, yttrandefrihet och möjligheten att skapa.

Men en marginell förändring i de stora kulturinstitutionernas ekonomi som kommer av en ökad självfinansiering skulle ge en stor skillnad för de små föreningarna som syjuntan, studieförbunden eller schackklubben. Den kultur som ligger nära den enskilda människan är den som faller i institutionernas skugga och därför blir det en viktig fråga för oss i Kristdemokraterna. För ideologiskt sett kommer vi som kristdemokrater alltid prioritera den enskilda människans behov och intressen före ekonomiska strukturer i olika institutioner.

  

Med det sagt har Scenkonst Öst och deras verksamheter en viktig plats som historiskt arv, som arbetsgivare, som inspiration för kommunens övriga kulturliv och för kommunens invånare. Det motsäger emellertid inte att en marginell ökning av deras självförsörjning skulle göra en stor skillnad för det småskaliga och obundna kulturlivet. Hur denna marginella förändring utformas är helt upp till kulturaktörerna själva – det är inte en fråga för oss som politiskt parti.

 

Vi driver vår politik med avstamp i vår värdegrund oavsett hur andra politiska partier eller för den delen chefer inom kultursektorn ställer sig till saken.   


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa