Ätstörningsvården i Östergötland riskerar nedmontering

Ingen har kunnat missa Region Östergötlands dåliga ekonomiska läge. Varsel om 900 tjänster har aviserats, och tisdag den 30 april kom beskedet att personalstyrkan på Ätstörningsenheten Länsteam ska minska i omfattning med nästan 30 procent då två av sju heltidstjänster tas bort.

Ätstörning är en allvarlig och komplex sjukdom med kraftigt förhöjd risk att dö i förtid. Många drabbade befinner sig länge i vård och är i behov av omfattande behandlingsinsatser för att kunna tillfriskna. Att göra denna nedskärning på en redan utsatt patientgrupp är katastrof, skriver artikelförfattarna.

Ätstörning är en allvarlig och komplex sjukdom med kraftigt förhöjd risk att dö i förtid. Många drabbade befinner sig länge i vård och är i behov av omfattande behandlingsinsatser för att kunna tillfriskna. Att göra denna nedskärning på en redan utsatt patientgrupp är katastrof, skriver artikelförfattarna.

Foto: Daniel Nilsson

Debatt2024-05-09 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En minskning som kommer innebära katastrofala försämringar i vårdutbudet för alla i Östergötland som kämpar för att bli friska från allvarlig ätstörning.

Ätstörningsenheten Länsteam är en länsövergripande resurs som framförallt har i uppdrag att bedriva dagvårdsbehandling för patienter med ätstörning från hela Östergötland. En dagvård som nu kommer nedmonteras och eventuellt försvinna från länets behandlingsutbud då den kvarstående personalstyrkan blir för liten för att möjliggöra fortsatt verksamhet.

Vi ser extremt allvarligt på detta. Ätstörning är en allvarlig och komplex sjukdom med kraftigt förhöjd risk att dö i förtid. Många drabbade befinner sig länge i vård och är i behov av omfattande behandlingsinsatser för att kunna tillfriskna. Att göra denna nedskärning på en redan utsatt patientgrupp är katastrof. 

Den aktuella dagvårdsbehandlingen är en effektiv och uppskattad insats som har hjälpt många svårt sjuka ätstörningspatienter till ett bättre liv. De goda resultaten är en direkt effekt av behandlingens intensitet och mångsidighet. En avgörande nyckelfaktor är kombinationen med många behandlingstimmar per vecka och ett omfattande upplägg där psykolog, kuratorer, dietist, arbetsterapeuter och sjuksköterska arbetar gemensamt för att ge patienterna så goda förutsättningar som möjligt i kampen mot den svåra sjukdomen. En behandling som nu riskerar att försvinna.

Psykiatricentrums högsta ledning har beslutat att dagvårdsbehandling, efter nedskärningarna, ska bedrivas i minskad omfattning. Det de verkar ha missat är att dagvård inte kan bedrivas i mindre omfattning utan att helt förlora de nyckelfaktorer som gjort behandlingen verksam. Den urvattnade ”dagvård” som kvarstår kommer inte längre kunna hjälpa den som behöver intensiv behandling för att bli frisk från allvarlig ätstörning. 

Detta var slutsatsen av en omfattande riskbedömning som gjordes under hösten 2023 efter att förslag uppkommit om att minska dagvårdens omfattning från fyra till två eller tre dagar i veckan. 

Med den aktuella neddragningen har Psykiatricentrums ledning således beslutat att införa den förändring som för bara några månader sedan ansågs vara förenad med oacceptabla risker. Vi bedömer att denna urvattnade behandling inte kommer vara tillräckligt effektiv för att ens fortsätta erbjudas. Resultatet kan således bli att en hel vårdnivå försvinner från Östergötlands ätstörningsvård. 

Att minska personalresurserna i dagvård med nästan 30 procent kommer visserligen spara Region Östergötland pengar, men snart kommer denna besparing leda till kraftigt stigande kostnader när patienter som tidigare fick god hjälp i dagvård istället behöver psykiatrisk heldygnsvård. Fler individer drabbade av ätstörning kommer riskera ett långvarigt sjukdomsförlopp vilket ger en mångfaldigt ökad långsiktig kostnad för samhället genom bland annat långvariga sjukskrivningar samt omfattande och årslånga behandlingskontakter inom flera av hälso- och sjukvårdens områden.

Vi ber de styrande i Region Östergötland att tänka om. För inte är väl avsikten i det långa loppet att lägga ner länets dagvård för ätstörningar?