En mångfald av olika bostäder är eftersträvansvärt

Idag råder en obalans mellan utbud och efterfrågan på Norrköpings bostadsmarknad.

"Borgerlig samverkans prioritet är otvetydig: Norrköping ska vara en kommun där alla kan känna sig hemma", skriver Reidar Svedahl (L).

"Borgerlig samverkans prioritet är otvetydig: Norrköping ska vara en kommun där alla kan känna sig hemma", skriver Reidar Svedahl (L).

Foto: Norrköpings kommun

Debatt2022-11-23 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Borgerlig samverkan höjer ambitionen och aviserar en omläggning av kommunens bostadspolitik. Hyresbostäder som är kommunens egna bostadsbolag, kommer ges uppdraget att verka för fler bostäder i ytterkantsområden och på landsbygd, samt förstärkt fokus på boenden med låga hyror.Efter decennier av urbaniseringstrend har alltfler människor börjat uppskatta boenden utanför stadskärnan igen. Här gäller det att allmännyttan följer med och går i takt med sin samtid. Därför kommer vi ge Hyresbostäder i uppdrag att säkerställa bostadsbyggande i kommunens ytterkantsområden. Vi vill värna att människor kan bo kvar på landsbygd och ytterkantsområden även på ålderns höst. Därför är det viktigt med olika boendeformer så boendealternativ kvarstår när exempelvis kraft och ork tryter till att hålla efter ett hus.Norrköping är en växande stad med ett starkt inflyttningsnetto och bostadsbyggandet går på högvarv. Vi vill fortsatt ge Hyresbostäder ett förstärkt fokus på att bygga billiga hyresrätter. Enplanshus är generellt dyrare att bygga, beräknat per kvadratmeter och antalet boende i huset. Vi har ändock noterat att denna boendeform är önskvärd för den äldre generationen och Hyresbostäder vänder därför på alla stenar för att finna en harmoni mellan billiga hyresrätter och efterfrågade boendeformer. Borgerlig samverkans prioritet är otvetydig: Norrköping ska vara en kommun där alla kan känna sig hemma.