En man som slår en kvinna är en för mycket

För Sveriges alla elever är jullovet nu i full gång. För de flesta är det en tid fylld med familj, julkalendern och lussebullar.

Debatt 4 januari 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men för många barn innebär jullovet en klump i magen, en tid då skyddet som skoldagen ger försvinner. Istället för en lugn ledighet lever tusentals familjer just nu i rädsla för våld och hot inifrån det egna hemmet. Vi kan aldrig acceptera det – ingen kvinna ska behöva uppleva hot och våld och inget barn ska behöva se sin förälder bli slagen. Vi måste fortsätta reagera och agera mot våldet mot kvinnor. 

 

Under 2021 använde 15 män så pass grovt våld att en kvinna de hade en relation med förlorade livet. Det är 15 liv för mycket. Nästan var fjärde ung kvinna har någon gång utsatts för systematiska kränkningar eller förödmjukelser, försök till frihetsinskränkning, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller före detta partner, enligt statistik från Brå. Enligt flera studier har cirka tio procent av alla barn i Sverige någon gång bevittnat hur en förälder använt våld mot den andra föräldern. Som socialdemokrater kan vi aldrig acceptera att det ser ut såhär. Därför har vi har en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. En man som slår en kvinna är en för mycket. 

 

Under flera år har vi aktivt arbetat för att stoppa detta våld. Under 2021 la vi fram ett åtgärdsprogram med 99 olika åtgärder för att förebygga och stoppa mäns våld mot kvinnor. Senast i somras la vi fram ännu fler åtgärder. Det handlade till exempel om förebyggande arbete i skolan, ytterligare resurser till att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och uppdrag till ansvariga instanser att arbeta återfallsförebyggande. 

 

De kvinnor som utsatts för våld måste få stöd och de män som slår måste straffas. Vi införde skärpta straff för bland annat kvinnofridskränkning och för kontaktförbud som bryts. Vi gick även fram med förslag som stärker utsatta kvinnor och barns rätt till en trygg bostad och vi gjorde det straffbart att låta barn se eller höra våld i en nära relation. Det är några av alla de åtgärder som nu måste fortsätta för att vi tillsammans ska kunna bekämpa detta oacceptabla våld. 

 

Mäns våld mot kvinnor måste stoppas. Det är ett samhällsproblem som kräver fortsatt enträget och uthålligt arbete. Tills statistiken visar noll kommer vi Socialdemokrater att fortsätta att kämpa för alla kvinnors rätt till ett liv fritt från våld, hot och kränkningar. Vi kommer fortsätta att kämpa för att inget barn ska behöva känna oro inför jullovet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa