En lokal arbetslinje för Norrköping

Investeringar i kompetensutveckling skapar starkare individer som klarar sin egen försörjning, anser debattören.
Investeringar i kompetensutveckling skapar starkare individer som klarar sin egen försörjning, anser debattören.

Vägen framåt är att prioritera arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning, skriver Andreas Westöö (L).

Debatt 16 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ekonomin i landets kommuner och regioner ser dyster ut. Utmaningarna är många, och inga lätta svar finns att tillgå. Det kräver handling och beslutsföra kommuner. För Liberalerna är vägen framåt att prioritera arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Det gör att fler kommer i arbete och att företagen kan hitta kompetenta medarbetare som matchar deras behov.

Norrköpings kommun har mycket att vara glada och stolta över på det området. Sedan Kvartetten kom till makten 2014 har arbetsmarknadsstatistiken för Norrköping stadigt förbättrats, och i betydligt högre takt än för riket. Det är framför allt företagens förtjänst. Trots ett dåligt resultat i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i kommunen växer och expanderar Norrköpings företag. 

Som politiker tar vi kritiken mot näringslivsklimatet på allvar och söker bred enighet för våra förslag på åtgärder, därför att vi vet att näringslivet är den avgörande faktorn för att människor ska få jobb.

Norrköpings kommun har också egen verksamhet som varje dag bidrar till högre sysselsättningsgrad för de mest utsatta. Arbetsmarknadsenheten arbetar med kompetensutveckling, ökad sysselsättning och individanpassade lösningar. Med en begränsad budget bidrar de till att fler Norrköpingsbor går från att ha behov av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), till en egen försörjning. Genom olika utbildningar bidrar också till att fler arbetsgivare kan få sitt behov av arbetskraft uppfyllt. 

Trots detta pågår diskussioner om att minska ner på arbetsmarknadsinsatserna i Norrköping. Second Chance School och Vägledningscentrum är två verksamheter som ifrågasatts i budget. Det handlar om insatser som möter målgrupper långt från arbetsmarknaden och med särskilda förutsättningar. Vi ser att Second Chance School leder till arbete. Utan arbetsmarknadsenhetens arbete kommer de ekonomiskt kärva tiderna på lång sikt att bli ännu svårare för Norrköping.

I tider där besparingar ska genomföras, måste vi komma ihåg att tänka långsiktigt och investera i kompetensutveckling och ökad sysselsättning. Det är så vi skapar förutsättningar för starkare individer som klarar sin egen försörjning. Det är så vi skapar en starkare arbetsmarknad där företag kan rekrytera rätt kompetens. Det är så vi stärker kommunens ekonomi, med lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och högre skatteintäkter. 

Andreas Westöö (L), ledamot arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ämnen du kan följa