En lekplats i innerstan kontra en i ett ytterområde

Om man läser det som står i broschyrer och yttranden från olika partier så verkar det vara viktigt att tillgodose medborgarnas behov i ytterområdena.

Sättet att hantera lekparker i ytterområdena till Norrköpings kommun är dock bara en i raden på exempel på hur ytterområdena särbehandlas, skriver Stefan Holgersson, Ytterområdespartiet.

Sättet att hantera lekparker i ytterområdena till Norrköpings kommun är dock bara en i raden på exempel på hur ytterområdena särbehandlas, skriver Stefan Holgersson, Ytterområdespartiet.

Foto: Annika Flood

Debatt2022-08-24 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men bilden rimmar illa med de erfarenheter vi fick när vi i rollen som föräldrar försökte ha en dialog med olika partier när det inte var valår. Att det budskap som förmedlas kan skilja sig från de handlingar som vidtas kan bero på att det finns olika uppfattningar inom ett och samma parti och att saker måste jämkas. 

De etablerade partierna har många frågor att hantera och att man som röstande tycker att en fråga är viktigare än en annan synliggörs inte genom en röst. 

Det känns faktiskt märkligt att exempelvis en ort som Rejmyre med under 1000 invånare som ligger i Finspångs kommun ska ha en bättre lekpark än ytterområdena i Norrköpings kommun där det bor tusentals fler personer. Sättet att hantera lekparker i ytterområdena till Norrköpings kommun är dock bara en i raden på exempel på hur ytterområdena särbehandlas. 

Politikerna i de styrande partierna har här ett ansvar, men både styrande partier och partier i opposition har uppvisat en nonchalans när de inte ens svarat på frågor. Om boende i ytterområdena är så viktiga varför kan man inte ta sig den tiden? Det känns sedan underligt att träffa på partiföreträdare som fått, men inte svarat på mejl, som delar ut valbroschyrer och berättar hur viktiga de tycker att de boende i ytterområdena är. Uppenbarligen skiljer sig ord och handling. 

Vi ser också att de etablerade partierna behöver andra infallsvinklar för att utveckla effektiviteten i den kommunala förvaltningen. Alla är överens om vikten av att skattemedel används på ett effektivt sätt, men i Norrköpings kommun är det uppenbart att det finns ett utpräglat stuprörstänk. 

Frågan verkar dock inte intressant att ta tag i. Även här har de styrande partierna ett stort ansvar, men oppositionen kan spela en viktig roll eftersom det är lättare att sitta vid sidan och observera saker än att ha ansvaret för att leda verksamheten. 

Intresset av att hjälpa de styrande politiska partierna att lyckas kanske inte är så stort när fokus är att få många röster i nästa val. Då är det ju till och med bra om de styrande partierna misslyckas. Vår förhoppning är att de mål vi satt upp nås innan nästa val och därmed upphör partiet. Vi kan lova att lägga stor kraft vid att bidra till att effektivisera den kommunala förvaltningen genom att komma med konkreta exempel och förslag oavsett hur den styrande politiska konstellationen ser ut. Det gynnar inte bara ytterområdena utan hela kommunen.