En hållbar och förutsägbar lodjursförvaltning

Lodjur, arkivbild.

Lodjur, arkivbild.

Foto: Heiko Junge/TT

Debatt2022-12-04 13:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Bevilja inte licensjakt på lodjur 2023 i Östergötlands län" NT 1/12

Länsstyrelsen ansvarar för att genomföra den beslutade rovdjurspolitiken på regional nivå och de förvaltningsinsatser som behövs för att Östergötland ska kunna uppfylla sin del av det nationella ansvaret. Rovdjursförvaltningen syftar till att bevara arterna i livskraftiga populationer samtidigt som hänsyn tas till andra intressen som påverkas av rovdjursförekomst, till exempel tamdjurshållning, jakt och naturintresse.

Naturvårdsverket har fastställt en miniminivå, det vill säga den nivå som inte får understigas, för lodjur på 4,5 föryngringar (hona med ungar) i Östergötland. Viltförvaltningsdelegationen beslutar ett förvaltningsmål som är högre än miniminivån. Målet är det antal djur som förvaltningen har som mål att uppnå och upprätthålla. Ett förvaltningsmål ska ta hänsyn till olika intressen och lagkrav samt syfta till att beslutad rovdjurspolitik genomförs. I Östergötland är förvaltningsmålet för lodjur idag sju föryngringar. Under inventeringsperioden 2021/2022 återfanns 17 lodjursföryngringar inom länet.

Syftet med beslut om licensjakt i Östergötlands län har varit att stabilisera populationen närmare länets beslutade förvaltningsmål och bidra till att minska konflikter mellan människor och rovdjur. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar och förutsägbar lodjursförvaltning.