Kvartetten bär inte ansvaret för ekonomiska situationen

Det är svårt att inte reagera på kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarls (M) debattartikel om det ekonomiska läget i Norrköping.

Med ett Socialdemokratiskt styre både på nationell och lokal nivå hade det sett annorlunda ut. Mer pengar till skolan, fritidsgårdarna och ett brottsförebyggande reformpaket på 20 miljoner – trots utebliven skattehöjning, skriver socialdemokraterna Andreas Bohlin, Olle Vikmång och Maria Sayeler Behnam.

Med ett Socialdemokratiskt styre både på nationell och lokal nivå hade det sett annorlunda ut. Mer pengar till skolan, fritidsgårdarna och ett brottsförebyggande reformpaket på 20 miljoner – trots utebliven skattehöjning, skriver socialdemokraterna Andreas Bohlin, Olle Vikmång och Maria Sayeler Behnam.

Foto: Micke Pihlblad

Debatt2024-02-14 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Jarl: "Vi kan göra någonting bra av den tuffa tid vi befinner oss i" NT 3/2

Sophia Jarl skriver att kommunen haft ”en för stor kostym” och anklagar indirekt Kvartetten för att vara orsaken till det kärva ekonomiska läget.  Det Sophia Jarl dock inte nämner är att hon under valrörelsen lovade pengar hejvilt medan Olle Vikmång varnade för ekonomiskt svårare tider. Att beskylla tidigare styren för oansvarig ekonomi är därför absurt.

För att klargöra för den tveksamma; Sophia Jarl stod exempelvis i en debatt i Vilbergens centrum och lovade mer pengar till äldreomsorgen under valrörelsen, som hon inte har levererat. Hon la även fram en mer vidlyftig budget för 2022 än vad Kvartetten gjorde, vilket hade inneburit mindre pengar till den buffert som tidigare styren byggt upp och som Sophia Jarl nu använder för att täppa igen hålen. Därför är det rätt magstarkt att anklaga tidigare styre i Kvartetten för oansvarig ekonomisk politik. En anklagelse som för övrigt slår rakt emot två partier i den egna kommunledningen, eftersom både Liberalerna och Kristdemokraterna ingick i det tidigare styret.

Det råder inga tveksamheter kring Norrköpings kommuns kärva läge när det gäller ekonomiska prognoser för kommande år, men det handlar inte i första hand om den ekonomiska politik som förts i kommunen under föregående mandatperiod. Det som skapat denna situation är den höga inflationen, krig i vårt närområde och sittande regerings passivitet inför Sveriges kommuner och regioners tuffa ekonomiska situation.  

Regeringen har i detta läge har valt att skjuta till alldeles för lite pengar till kommunen utifrån den verksamhet som man gemensamt kommit överens om att kommunen ska tillhandahålla. Med ett Socialdemokratiskt styre både på nationell och lokal nivå hade det sett annorlunda ut. Mer pengar till skolan, fritidsgårdarna och ett brottsförebyggande reformpaket på 20 miljoner – trots utebliven skattehöjning. Det handlar kort och gott om prioriteringar, där vi socialdemokrater på lokal nivå valde att satsa pengarna på barnen och förebyggande insatser i vår budget för 2024. 

Utifrån det svåra ekonomiska läget som vi hamnade i 2023, lade oppositionen fram ett förslag till beslut om att det moderatledda styret med stöd av Sverigedemokraterna skulle tillskriva den moderatledda regeringen med stöd av Sverigedemokraterna på nationell nivå och påpeka att de statliga medlen till kommunerna är otillräckliga. 

Paradoxalt nog valde Sophia Jarl och kommunens nuvarande styre att avslå förslaget med motiveringen ”vi klarar oss”, för att i nästa andetag hävda att Norrköpings kommun ”ska gå igenom ett stålbad”. Det klingar helt enkelt falskt att i nationell media påstå att regeringen inte behöver skjuta till mer pengar till kommunerna. 

Kommunen och staten har ett gemensamt ansvar för välfärdens kvalitet och finansiering. Om det finns ett reformutrymme så har staten skyldighet att uppehålla den kvalitet i välfärden som vi kommit överens om att vi ska ha. Då är det anmärkningsvärt att kommunstyrelsens ordförande fortsätter att hävda att kommunen ska stå ensamma i den kostnadskris vi befinner oss i.  

För att avrunda så kan vi konstatera att Sophia Jarl vill att vi ser till att alla barn klarar skolan innan vi skapar annat mervärde i kommunen. Synd att hon inte kunde förmå att prioritera skolan i sin budget utan drar ner över 50 miljoner under 2024, trots att vi socialdemokrater sträckte ut handen för att rädda skolan från besparingar. 

Genom att dra ner på en redan hårt pressad skolverksamhet kan vi nog alla dra slutsatsen att det inte leder till fler barn som klarar skolan. Sophia Jarl valde att prioritera stålbadet framför barnen. Vi uppmanar Sophia Jarl att ärligt stå för sin politik, istället för att skylla dagens situation på Socialdemokraterna och sina egna samarbetspartier.