Fel att neka eleverna i Söderköping skolskjuts

När läsåret började i höstas gick förväntansfulla skolelever till skolskjutsarnas hållplatser för att ta sig till skolan och gymnasieskolan, precis som de gjort tidigare läsår.

I vissa fall har det gått så långt att barn tvingats byta till en kommunal skola för att få åka med skolskjutsen, skriver Ellen Friberg och Ulric Nilsson.

I vissa fall har det gått så långt att barn tvingats byta till en kommunal skola för att få åka med skolskjutsen, skriver Ellen Friberg och Ulric Nilsson.

Foto: Anders Liljestrand

Debatt2023-01-13 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

.Men i år fick inte alla skolelever åka med. En del fick kliva på medan andra nekades plats.

Tidigare har Söderköpings kommun själv upphandlat skolskjutsar men från och med höstterminen 2022 har Söderköpings kommun avtalat med Östgötatrafiken om att planera och upphandla skolskjutsarna. För skoleleverna skulle allt vara som tidigare år. Samma hållplatser för av- och påstigning och de elever som tidigare åkt skolskjuts skulle fortsättningsvis få åka med. Men för Östgötatrafikens planering tog Söderköpings kommun fram listor med elever som är folkbokförda i Söderköpings kommunen och som går i kommunal grundskola. Den som inte står på listan får inte åka med.

Under det senaste decenniet har de skolskjutsar som trafikerat sträckor med förutbestämda hållplatser, haft utrymme även för de skolelever som går i gymnasium och för elever som går på Waldorfskolan. I mån av plats har även boende fått åka med vilket varit positivt för landsbygd och klimat. 

Enligt lagstiftning har barn som går i en friskola rätt till skolskjuts om det inte innebär en organisatorisk och ekonomisk svårighet. Även gymnasieelever med tillräckligt avstånd till skolan har rätt till betalda elevresor. Skolskjutsansvariga i Söderköpings kommun hävdar dock numera att dessa elever kan nekas plats eftersom det då kan behöva beställas något större bussar. Söderköpings kommun har inte ändrat sitt regelverk avseende skolskjutsar utan detta är endast en ny tolkning. 

Konsekvenserna för de drabbade skoleleverna är stora. Till exempel har föräldrar fått lägga om sina arbetstider, skjutsa långa sträckor, återanmäla barn till fritidshem (vilket också ger en kostnad för kommunen), köpa EPA-traktorer eller betala övernattningslägenheter med hjälp av kommunens inackorderingsbidrag. I vissa fall har det gått så långt att barn tvingats byta till en kommunal skola för att få åka med skolskjutsen. 

Moderaterna har under flera mandatperioder haft ansvar för Samhällsbyggnadsnämnden där skolskjutsarna hanteras. Känner ansvariga moderater till vad som hänt under hösten? Hur förhåller ni er till en regeltolkning som vi hävdar inte följer den nationella praxis som utformats efter rättslig prövning.

Nu när nu vårterminen börjar hoppas vi att löften om valfrihet samt fokus på landsbygd och näringsliv omsätts i praktisk handling.