Ekologiskt för dyrt i jämförelse med närproducerat

När prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt är stor är det svårt att motivera ekologiskt när den svenska konventionella produkten också har en bra kvalitet, skriver politiker från majoriteten i Söderköping.

Att vi överger att styra våra inköp av produkter till de kommunala köken från ekologiskt till närproducerat innebär inte att vi slutar köpa ekologiskt när kvalitet och pris är ekonomiskt försvarbart, skriver Yvonne Persson, Erik Jakobsson och Alexander Fröderberg.

Att vi överger att styra våra inköp av produkter till de kommunala köken från ekologiskt till närproducerat innebär inte att vi slutar köpa ekologiskt när kvalitet och pris är ekonomiskt försvarbart, skriver Yvonne Persson, Erik Jakobsson och Alexander Fröderberg.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Debatt2024-02-19 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

”Söderköpings kommun bör behålla målen för ekologisk mat” 12/1

Tack för att ni engagerar er i frågan om den mat som serveras till matgäster i kommunens förskolor, grundskolor, gymnasiet och till våra äldre. Vi tolkar ert engagemang och det ni framför i artikeln som att vi inte varit tillräckligt tydliga med varför och vad som påverkas när vi lämnar att fokusera på ekologiska produkter till att fokusera på närproducerade när vi gör inköp till kommunens kök. 

Vi har många olika faktorer att ta hänsyn till när det gäller kvalitet, pris och miljöpåverkan. De produkter som väljs ska säkerställa att vi kan hålla en jämn kvalitet och ge våra matgäster bästa möjliga mat. När prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt är stor är det svårt att motivera ekologiskt när den svenska konventionella produkten också har en bra kvalitet. Närproducerat är i huvudsak Östergötland och angränsande landskap men innefattar även Sverige när produkten inte finns inom det området. Det finns fördelar med att använda svenska produkter jämfört med importerade som exempelvis mindre bekämpningsmedel, egen livsmedelsberedskap och arbetstillfällen i Sverige.


Innebär detta att vi helt utesluter ekologiska produkter när vi fokuserar på närproducerat? Svaret är entydigt nej. När närproducerade ekologiska produkter håller den kvalitet vi kräver och priset är ekonomiskt försvarbart fortsätter vi att köpa närproducerade ekologiska produkter. Att välja närproducerat är bra ur flera aspekter där beredskapsaspekten är en.

Debattörerna skriver också att ”det offentliga har ett ansvar att fortsätta köpa ekologiskt när så många ekobönder nu går på knäna. Söderköpings kommun har en möjlighet att hjälpa det ekologiska jordbruket genom den här krisen.” 

Vi har en kommunallag som säger att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika. Det innebär att vi inte kan ge en grupp företagare fördelar som inte också andra har. Vi har också ett ansvar att använda skattemedel ansvarsfullt vilket innebär att kvalitet och pris också styr våra val. Ökningen av livsmedelspriserna under 2023 har varit kännbara även för Söderköpings kommun.

Att vi överger att styra våra inköp av produkter till de kommunala köken från ekologiskt till närproducerat innebär inte att vi slutar köpa ekologiskt när kvalitet och pris är ekonomiskt försvarbart.