"Om någon har begått ett brott ska åtal väckas"

Åklagarmyndigheten har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död efter Mats Löfvings död i februari. Arkivbild.
Åklagarmyndigheten har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död efter Mats Löfvings död i februari. Arkivbild.

Då har, äntligen, Åklagarmyndigheten inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död efter att Mats Löfving avled så tragiskt den 22 februari 2023.

Debatt 15 december 2023 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det tog ungefär tio månader för åklagaren att vakna och komma fram till det, först efter att Arbetsmiljöverket lämnat in en anmälan. 

Den anmälan som gjordes av mig några dagar efter att händelsen inträffat hanterades inledningsvis inte alls. Först när den blev känd i media och efterfrågades togs den fram och ett snabbt beslut om att inte inleda förundersökning fattades av åklagaren. Detta trots att brottsrubriceringarna var de samma som i den nu inledda förundersökningen. 

 

Man kan tycka att det är bättre sent än aldrig att inleda en förundersökning. Men när det gäller brottsutredningar i allmänhet och utredningar av grova brott i synnerhet gäller att förundersökning bör inledas så fort som möjligt efter att ett brott inträffat för att viktig information inte ska falla bort i utredningen. 

Vittnesutsagor exempelvis blir mindre och mindre värda vartefter månaderna och i värsta fall åren går. Förutsättningarna för en rättvis process minskar dramatiskt.

 

Efter denna saktfärdiga inledning får hoppet nu stå till att Arbetsmiljöverkets utredning innehåller så mycket material att det finns ett bra beslutsunderlag för åklagarens beslut om åtal eller inte åtal.

Det är särskilt allvarligt att den här viktiga utredningen har fått en så dålig start eftersom utredningar av den här karaktären generellt sett sällan leder till åtal och fällande dom.

 

När det gäller brott där poliser och polisanställda misstänks brukar det påtalas från arbetsgivarhåll att det är särskilt viktigt med tanke på allmänhetens förtroende för polisen att ärendet prövas av en särskild åklagare, som är fristående från polisen. 

Det är intressant att reflektera över varför motsvarande resonemang inte har fått något utrymme i detta fall, där polisen också är arbetsgivaren.

 

Polisförbundet har nyligen uttalat att det viktigaste nu är att något liknande inte händer igen, vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Efter att ha arbetat ett helt yrkesliv inom  Polisen är det min bestämda uppfattning att det viktigaste nu är att brottsutredningen bedrivs skyndsamt och med sådan kvalité att det går att ta ett välgrundat beslut om åtal. 

Om någon har begått ett brott ska åtal väckas och saken prövas i domstol. Det är bästa sättet att motverka att något liknande händer igen och det är kollegan Mats och hans efterlevande värda.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa