Vi har inte råd att dela ut vinster i privata vårdbolag

Nu har M, KD, L styrt Region Östergötland med stöd av SD i ett års tid. Det utlovades ett starkt ledarskap, ordning i ekonomin och kortare köer. Så har det inte blivit, skriver de fyra socialdemokratiska regionråden i opposition.

Under året har vi föreslagit att man ska utveckla och stärka regionens egen hälso- och sjukvård på olika sätt. Det tror vi är en mer framkomlig väg när resurserna är små, skriver socialdemokratiska regionråden i opposition Lena Micko, Eva Andersson, Kaisa Karro och Annsofi Ramevik. Arkivbild.

Under året har vi föreslagit att man ska utveckla och stärka regionens egen hälso- och sjukvård på olika sätt. Det tror vi är en mer framkomlig väg när resurserna är små, skriver socialdemokratiska regionråden i opposition Lena Micko, Eva Andersson, Kaisa Karro och Annsofi Ramevik. Arkivbild.

Foto: Patrik Selsfors

Debatt2023-11-30 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Året som gått har präglats av att styret helt saknat kontroll över ekonomin. Östgötarna får mindre hälso- och sjukvård till en högre kostnad. 

Region Östergötlands ekonomi är i djup kris. Vi ser idag att kostnaderna för enbart hälso- och sjukvården gör underskott med 1,1 miljarder.  Vårdens kostnader skenar men östgötarna får inte lika mycket vård för pengarna idag som man fick för ett år sedan. Till och med tillgängligheten till akutsjukvård sjunker. Bemanningsföretagen fakturerar regionen 1,7 miljoner om dagen. För ett par månader sedan föreslog vi ett stopp för hyrbolagen men det sa styret nej till. Nu visar det sig att styrets egna åtgärder hittills inte gett någon effekt alls.

Moderatledda styrets lösning på krisen är att skära ned antalet medarbetare med 600 personer, införa avgifter på ambulansresa och privatisera med flera kostnadsdrivande vårdval. De privata vårdvalen införs trots att det medför risker för patienterna, vården dräneras på kompetens och det ökar på utgifterna. Det är inget annat än en ideologisk blindhet. Här skiljer vi oss åt på ett mycket tydligt sätt. Vi vill se en robust och sammanhållen regiondriven vård där privata utförare kan vara ett komplement. Vi vill utveckla våra egna verksamheter och se till att hälso- och sjukvård ges efter behov. 

Under året har vi föreslagit att man ska utveckla och stärka regionens egen hälso- och sjukvård på olika sätt. Det tror vi är en mer framkomlig väg när resurserna är små. Vi har inte råd att dela ut vinster i privata vårdbolag. 

Vi har också föreslagit satsningar på medarbetarna genom exempelvis ökade grundlöner, fria arbetsskor och lösningar som innebär att våra medarbetare kan trappa ner jobbet mera förmånligt när de närmar sig pensionen. Vi vill också se en stärkt bemanningspool i regionens egen regi. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi behöver verkligen säkra kompetensförsörjningen på många olika sätt. Vi har också föreslagit att regionen ska erbjuda lovjobb, praktik och garanterade anställningar efter genomgången utbildning. Framtidens medarbetare behöver säkras nu.

Svensk sjukvård utsätts just nu för en kris som inte skulle behöva bli så djup som den är på väg att bli. Regeringen, samma som styret i Östergötland, M, KD och L med stöd av SD, har valt att sänka skatter för redan välbeställda och öka bidrag till altaner och nya kök hellre än att skicka hjälp till kommuner och regioner. När vi i våras ville att regionen skulle skriva till regeringen och påtala behovet av ökade statsbidrag fick vi nej från styret. Region Östergötland skulle klara sig ändå. Det går ju sådär. Vi vet att Socialdemokraterna hade prioriterat annorlunda. 

Vi socialdemokrater tror även fortsättningsvis på östgötarnas rätt till sjukvård efter behov och på att det går att göra satsningar på våra medarbetare även i tuffa tider. Vi måste våga sätta stopp för hyrbolagens framfart och vi måste ta krafttag för att hitta orsaken till att hälso- och sjukvårdens kostnader skenar. Socialdemokraterna kommer fortsätta vara en positiv kraft och driva frågor som är viktiga för Östergötland.