Det vissa kallar politik är värderingar

Självklart kandiderar vi som socialdemokrater - det är vad vi är.

Debattören menar att det vissa kallar politik istället är värderingar.

Debattören menar att det vissa kallar politik istället är värderingar.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2021-08-20 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mathias Bred på NT:s ledarsida (30/7) kritiserar partipolitiken i Svenska kyrkan. Det finns många åsikter om hur Svenska kyrkans demokrati ska se ut. Varje förslag behöver beakta att det är en organisation med 5,7 miljoner medlemmar. Senast var det ungefär en miljon som röstade. Jämför det med andra kyrkor i Sverige eller andra organisationer i civilsamhället. Ingen kommer i närheten. 

Då är det praktiskt med nomineringsgrupper. Det kan vara helt fristående grupper. Det kan vara grupper med en lös koppling till ett parti eller grupper knutna till ett parti. Vi socialdemokrater som kandiderar i kyrkovalet är medlemmar i Svenska kyrkan, ibland gudstjänstvärdar, ibland körsångare, ibland engagerade i det sociala eller internationella arbetet, alltid redo att kämpa för den öppna folkkyrkan som är till för alla.

NT:s ledare refererar till KG Hammar och argumentet att en kyrka utan partierna kunde vara tydligare i sina ställningstaganden. S ser gärna en kyrka som arbetar mot kärnvapen. Vi stod knappast på bromsen när kyrkomötet beslutade att tillåta vigsel för samkönade par. Eller när Svenska kyrkan i många år krävt en mer humanistisk migrationspolitik. Vi socialdemokrater som är engagerade i Svenska kyrkan förstår att det är något annat än en stat. Kyrkan ska hjälpa oss alla att leva i Jesus efterföljelse. 

Det ledarsidan och andra nedlåtande kallar ”politik” är värderingar som funnits med från starten. Att Gud vill se rättvisa är ett vanligt tema i Bibeln. Att älska din nästa kräver att vi hjälper vår nästa, att vi kämpar mot diskriminering och förtryck. 

ViSK – Vänstern i Svenska kyrkan i Norrköping, svarar ledarsidan (10/8) på ett bra sätt, utom när det kommer till partiernas deltagande. De skriver att det skorrar falskt när socialdemokrater i olika sammanhang tycker olika. Själva är vi vana vid intensiv debatt inom partiet. Socialdemokratin är en folkrörelse med högt i tak. Det ser vi som en styrka. Vad vi socialdemokrater i Svenska kyrkan tycker framgår av våra program och valmanifest.

Som företrädare för Svenska kyrkan har vi en roll, som företrädare för kommunen en annan. Om det vore fel borde inte någon kommunpolitiker kandidera i kyrkovalet. Så är inte fallet. Såväl ViSK, S som de flesta andra nomineringsgrupper har kommunpolitiker på sina listor. Då återstår etiketten. Där tycker vi det är tydligast att kandidera som socialdemokrater. För det är vad vi är. 

Våra perspektiv berikar också partiet genom vad vi ser och gör i Svenska kyrkan. Hur vi bryter brödet i mässan för ”så är vi, fastän många, en enda kropp”. Hur vi ser de människor på Norrköpings skuggsida som köar för att få mat, pensionärerna som söker bidrag från kyrkans fonder för att kunna laga sina tänder. Att få in de perspektiven i partiet, i kommunpolitiken, tycker vi är bra. Vi kan aldrig bli för många som kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.