Det tar hundratals år att sluta kretsloppet

Det tar 200 år från det att ett 200-årigt träd tagits ner till dess ett nytt träd bundit lika mycket koldioxid, skriver Björn Esping.
Det tar 200 år från det att ett 200-årigt träd tagits ner till dess ett nytt träd bundit lika mycket koldioxid, skriver Björn Esping.

Tack för en bra redovisning av de små skogsägarnas syn på skogens klimatnytta. Det jag bland annat saknar är en fylligare redogörelse för koldioxidutsläppens kretslopp.

Debatt 9 februari 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Säg ja till möjligheterna för Östergötlands skogar" NT 17/1

Det tar 200 år från det att ett 200-årigt träd tagits ner till dess ett nytt träd bundit lika mycket koldioxid. För ett 40-årigt träd tar det 40 år och så vidare. Vad händer med det avsågade trädet? 

Cirka 20 procent blir virke som binder koldioxid en lång tid. Resterande blir papper, kartong, engångsartiklar eller bränsle. Engångsartiklarna eldas upp när de använts. Papper och kartong återanvänds ett antal cykler sedan eldas det upp. Inom ett årtionde har 80 procent av trädet ovan markytan blivit koldioxid.

 

Biomassan av det avsågade trädet utgör cirka 50 procent av trädets totala. Resten finns under markytan i form av rötter och svamparnas myceler som multnar och utsöndrar koldioxid när trädet dött. Av hela trädet binds bara en liten del av den inlagrade koldioxiden långsiktigt. Resten hamnar i atmosfären.

 

På lång sikt binds den utsläppta koldioxiden igen. Men det tar 200 år respektive 40 år att sluta kretsloppet. Den tiden har vi inte! Tänker jag fel?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa