Får rätta mun efter matsäcken i väntan på mer kärnkraft

Vi kan inte medverka till att avsiktligt skada invånarnas livsmiljö, skriver Inge Jacobsson (M), Kristin Andersson (KD) och Torgny Maurer (SD).
Vi kan inte medverka till att avsiktligt skada invånarnas livsmiljö, skriver Inge Jacobsson (M), Kristin Andersson (KD) och Torgny Maurer (SD).

Det verkar numera finnas en vilja inom Socialdemokraterna, att göra upp med de missgrepp som det långvariga regeringssamarbetet med Miljöpartiet orsakade.

Debatt 7 februari 2024 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den nya färdriktningen, från utopi till den verklighet som möter medborgarnas och företagens behov, är välkommen. 

 

Det är lätt att glömma detaljer i samtidshistorien. Detaljer som kostat svenska skattebetalare, elkonsumenter och det svenska samhället ofattbara belopp. För att hitta rätt färdriktning mot framtiden behövs en kort återblick, avseende energipolitiken.

Vid årsskiftet 2019/20 stängdes kärnkraftsreaktorn Ringhals 2. Ett år senare stängdes Ringhals 1. Att detta skulle orsaka en energikris var då uppenbar för alla, utom för den då sittande regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Svensk energipolitik dikterades av Miljöpartiet men Socialdemokraterna hakade på med ett kongressbeslut som gick ut på att möjliggöra en total utfasning av kärnkraften. Ett beslut som formellt fortfarande gäller. 

 

Miljöpartiets hållning gällande svensk energipolitik tydliggjordes av bland annat Per Bolund (MP) i en debattartikel (Dagens indsutri 21/12 2020) med rubriken ”Så ska förnybart fasa ut även kärnkraften”. 

Upprinnelsen till det fatala beslutet att stänga Ringhals 1 och 2 i förtid, kan illustreras av ett debattinlägg i Riksdagen. Som svar på en skriftlig fråga 2019/20:1680 från Björn Söder (SD) svarade dåvarande energiminister Anders Ygeman (S) följande:

”Ringhals huvudägare Vattenfall AB fattade redan i slutet av april 2015 ett inriktningsbeslut om en stängning av reaktorerna Ringhals 1 och 2 i tidsintervallet 2018–2020. Ett formellt beslut om stängning har senare tagits av Ringhals styrelse. Frågan är också sedan tidigare avgjord genom omröstning i riksdagen. Jag har i rollen som energiminister inte några synpunkter på Vattenfallkoncernens marknadsmässiga bedömningar”.

 

Tidöregeringen har nu gripit sig an uppgiften att återskapa ett energisystem som svarar mot samhällets behov. Ansvarig minister Ebba Bush (KD) har varit tydlig med att ”fysikens lagar ska gälla” och klargjort, att Sveriges regering faktiskt har ett ansvar för att återskapa ett energisystem som fungerar.

 

I Finspångs kommun arbetar nu, sedan ett drygt år, en beredningsgrupp med ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, ÖP 2020. Tillägget är tänkt att tydliggöra hur kommunen ser på möjliga vindkraftsetableringar i Finspång. I beredningsgruppen har Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tagit ställning; att en vindkraftsetablering i Finspångs kommun, inte får ha några negativa konsekvenser för kommuninvånarna som bor och verkar i närområdet. För det kan inte accepteras. Våra uppdragsgivare är våra kommuninvånare och vi kan inte medverka till, att avsiktligt skada deras livsmiljö. 

 

Dessutom har vi svårt att förstå det kloka i en affär som innebär att Sverige ena veckan exporterar stora mängder vindkraftsproducerad el för 15 öre/kWh för att nästa vecka importera stora mängder brunkolsproducerad el för 150 öre/kWh. Vad som behövs är en mer planerbar el. Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i förtid avvecklat halva Sveriges kärnkraftverk är olyckligt. I avvaktan på att den återställs får vi dessvärre finna oss i att ”rätta mun efter matsäcken”.

 

Vi vill på detta sätt göra klart, att den nödvändiga kursändringen inom energipolitiken, från väderberoende elproduktion till planerbar elproduktion, är lokalt förankrad i våra partier i Finspång. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa