Det ska vara tryggt att bli gammal i Söderköping

Det är bättre att bygga ett nytt äldreboende på den anvisade platsen men med något färre platser samt att behålla och rusta upp Birkagården, skriver sverigedemokraterna Annelie Sjöberg, Stefan Åbrodd och Igge Fernstad.
Det är bättre att bygga ett nytt äldreboende på den anvisade platsen men med något färre platser samt att behålla och rusta upp Birkagården, skriver sverigedemokraterna Annelie Sjöberg, Stefan Åbrodd och Igge Fernstad.

I Söderköping liksom i många andra mindre kommuner runt om i Sverige får vi allt fler äldre personer.

Debatt 23 februari 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Människor lever längre och många har turen att få vara friska och klarar sig själva glädjande nog. Många väljer att bo kvar i sina bostäder så länge de kan men med stigande ålder och sviktande hälsa kommer många förr eller senare att behöva insatser i form av vård och omsorg i mer eller mindre hög omfattning

Söderköpings kommunstyrelse fattade nyligen ett beslut om att bygga ett nytt särskilt boende för äldre, Älgen 1. Att behovet av ett nytt särskilt boende för äldre är stort råder det inget tvivel om. Redan idag är behovet större än tillgången på platser.Vi i Sverigedemokraterna i Söderköping motsätter oss inte att det byggs ett nytt särskilt boende. Tvärtom. Vi har heller inget emot att det byggs på den plats som man nu beslutat om. 

Problemet vi ser är att de nya byggplanerna vilar på att Birkagården, kommunens nuvarande demensboende med plats för 38 personer, läggs ned och ersätts med ett annat nytt boende med 54 platser. 

Det innebär alltså att totalt tillskapas endast 16 nya platser. Det verkliga behovet av platser på olika slags vårdboende är betydligt fler. Redan nu räknar man med en ökning av behovet med cirka tio platser per år framöver. Det betyder att när det nya äldreboendet är klart så kommer det inte på långa vägar att räcka för det behov som redan finns idag. Lägger man sedan till behovet av trygghetsboende för seniorer som i hög grad klarar sig själva men som är i behov av visst mått av hjälp och vård i mindre omfattning så är behovet avsevärt större än vad man nu tagit höjd för.Det nya äldreboendet i sin nuvarande planerade utformning förutsätter dessutom att man river förskolan Engeln med två avdelningar och tvingas hitta en lösning för de förskolebarn som idag är placerade där.  

Vi i Sverigedemokraterna i Söderköping menar att det är bättre att bygga ett nytt äldreboende på den anvisade platsen men med något färre platser samt att behålla och rusta upp Birkagården, ett omtyckt och vackert beläget äldreboende i markplan med närhet till både Brunnsparken och Storån. På så vis tillskapas betydligt fler platser som bättre motsvarar det faktiska behovet. Vi behöver också snarast se till att bygga fler trygghetsboenden och bostäder för seniorer och inte bara för de ekonomiskt välbeställda

.

Vi i Sverigedemokraterna i Söderköping anser att det ska vara tryggt att bli äldre i Söderköping. Vi behöver fler platser för särskilt boende men också integrerade boendeformer för personer med visst mått av vård och omsorg och inte minst så att gifta och sammanboende par ska kunna fortsätta leva tillsammans även om den ena parten har ett omfattande vårdbehov. Vi vill undvika stora institutionsliknande boendeformer och i stället bygga flera men mindre enheter som svarar mot de krav och förväntningar som vi idag har på boende och livskvalitet. Därför bör byggande av nya boendeformer för äldre med olika vård- och omsorgsbehov ske ur ett långsiktigt perspektiv i syfte att erbjuda äldre kommuninvånare i Söderköping både trygghet och livskvalitet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa